تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود آخرین نسخه نرم افزار Software 3D-DOCTOR

نرم افزار Software 3D-DOCTOR یک ابزار فوق العاده برای تجزیه و تحلیل تصاویر سه بعدی شاخه های پزشکی مانند Cientific , Microscopy , CT , MRI می باشد . 3D-DOCTOR مدل سطح 3D و حجم رندر از 2D تصاویر مقطع در زمان واقعی بر روی کامپیوتر شما ایجاد می کند . نرم افزار Software 3D-DOCTOR از انواع فرمت های تصویری مانند DICOM , TIFF , Interfile , MRC , GIF , RAW , JPEG , PNG , BMP , PGM و … پشتیبانی می کند . تصاویر 3D CT / MRI می تواند به راحتی در امتداد یک محور دلخواه قرار گیرد . تصاویر می تواند در چند روش مود تجزیه و تحلیل قرار گیرد که برای ایجاد اتصالات تصویر . برش و … به صورت خود کار تنظیم می شود . دیگر توابع پردازش تصویر شامل قالب مبتنی بر کشت فیلم ، تصویر reslicing برای اصلاح برش ضخامت ناهموار ، حجم تغییر اندازه ، چرخش تصویر و … می باشد . امروزه با پیشفرته شدن امور پزشکی و عکسبرداری از نقاط مختلف بدن ، این تصاویر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و نرم افزار Software 3D-DOCTOR بهترین ابزار برای پزشکان می باشد  ویژگی های نرم افزار Software 3D-DOCTOR :– ذخیره تصاویر در فرمت های DICOM ، TIFF ، Interfile ، GIF ، JPEG ، PNG ، BMP ، PGM ، MRC ، RAW– استفاده شده در بسیاری از دانشگاه‌ها ، بیمارستان‌ ها و موسسات آموزشی ایالات متحده ، دانشکده پزشکی‌ هاروارد ، موسسه پژوهش و آسیب شناسی مولکولی اتریش– ساخته شده توسط شرکت Able Software  

تصویری از محیط نرم افزار Software 3D-DOCTOR

دانلود آخرین نسخه نرم افزار Software 3D-DOCTOR

لینک دانلود