تبلیغات

فیلم سینمایی دوباره زندگی

تبلیغات

سریال دل

دانلود بازی کشیش قاتل نسخه منتخب Assassins Creed Anthology Edition

بزودی منتخب سری بازیهای کشیش قاتل منتشر می شود . در این بازی شما قسمت های جدیدی که به دلایلی از نسخه های قبلی حذف شده و چکیده ای از بازی های قبلی کشیش قاتل یا فرقه قاتلین را پیش روی خود دارید . در این مجموعه شما به دی ال سی ها و رمز های رستگاری کشیش قاتل دسترسی خواهید داست . در این مجموعه موزیک متن بازی نیز گنجانده شده است . تمامی قسمت های کشیش قاتل همراه با قسمت های حذف شده بازی ، تمامی کتاب ها و کومیک های منتشر شده و تمامی بازی های منتشر شده نسخه موبایل را می توانید یک جا داشته باشید این مجموعه شامل قسمت های زیر می باشد :

 

games

Assassin’s Creed (2007)
Assassin’s Creed II (2009)

Battle of Forlì (2010)

Bonfire of the Vanities (2010)

Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)

Copernicus Conspiracy (2010)

The Da Vinci Disappearance (2011)

Assassin’s Creed: Revelations (2011)

The Ancestors Character Pack (2011)
Mediterranean Traveler Map Pack (2012)
The Lost Archive (2012)

Assassin’s Creed III (2012)

Benedict Arnold (2012)

The Hidden Secrets Pack (2012)
The Battle Hardened Pack (2013)
The Tyranny of King Washington (2013)

 

Spin-offs/other games

Assassin’s Creed (mobile game) (2007)
Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles (2008)
Assassin’s Creed: Bloodlines (2009)
Assassin’s Creed II (mobile game) (2009)
Assassin’s Creed II: Discovery (2009)
Assassin’s Creed II: Multiplayer (2009)
Assassin’s Creed: Project Legacy (2010)
Assassin’s Creed: Brotherhood (mobile game) (2010)
Assassin’s Creed: Multiplayer Rearmed (2011)
Assassin’s Creed: Revelations (mobile game) (2011)
Assassin’s Creed: RecollectionAssassin’s Creed III (mobile game) (2012)  
Assassin’s Creed III: Liberation (2012)
Assassin’s Creed: Pirates (2013)

 

Books

Assassin’s Creed: Limited Edition Art Book (2007)
Assassin’s Creed: Official Game Guide (2007)
Assassin’s Creed II: Collector’s Edition Official Game Guide (2009)
Assassin’s Creed: Renaissance (2009)
Assassin’s Creed: Brotherhood Collector’s Edition Official Game Guide (2010)
Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)
Assassin’s Creed: The Secret Crusade (2011)
Assassin’s Creed Encyclopedia (2011)
Assassin’s Creed: Revelations (2011)
Assassin’s Creed: Revelations Official Game Guide (2011)
Assassin’s Creed: Forsaken (2012)
The Art of Assassin’s Creed III (2012)
Assassin’s Creed: Black Flag (2013)
The Art of Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)

 

Comics

Assassin’s Creed (comic) (2007)
Assassin’s Creed (Penny Arcade webcomic) (2007)
Assassin’s Creed 1: Desmond (2009)
Assassin’s Creed 2: Aquilus (2010)
Assassin’s Creed: The Fall (2010–2011)
Assassin’s Creed 3: Accipiter (2011)
Assassin’s Creed: The Chain (2012)
Assassin’s Creed 4: Hawk (2012)
Assassin’s Creed: Brahman (2013)

 

تصویر منتشر شده از این مجموعه :

Assassins Creed Anthology Edition
Assassins Creed Anthology Edition

 

دانلود بازی کشیش قاتل نسخه منتخب Assassins Creed Anthology Edition برای کامپیوتر , XBox360 و PS3 به زودی از سایت دانلود فارسی

لینک دانلود