تبلیغات
تبلیغات

دانلود بزرگترین مجموعه Unity Asset Bundle 2016

Unity Asset Bundle 2016 یکی از بزرگترین مجموعه ها برای مدل سازی های سه بعدی است و در بخش گرافیک قرار می گیرد . از مدل سازی های سه بعدی در ساخت بازی ها استفاده می شود تا جذابیت بیشتری به آن ها بدهد . ما در مجموعه قبل به شما گفتیم ک با این برنامه می توان به ساخت مدل های عظیم بپردازیم که مدل دست ها و بدن انسان به صورت سه بعدی ،لباس های قدیمی و جدید ف نو یا کهنه ، استخوان های بدن انسان ، دست چپ و راست و حتی پوست و موی انسان هم شامل آن می شود . هر کدام از این ها را می توان به صورت جدا گانه مورد بررسی قرار داد . حال در Unity Asset Bundle 2016  که مجموعه  جدیدی از این مدل سازی است کاربرد هایی اضافه شده است که ما می خواهیم در این مجموعه به آن ها بپردازیم . تا شما آشناییت بیشتری با این مجموعه پیدا کنید .

دانلود بزرگترین مجموعه Unity Asset Bundle 1 Nov 2016

: Includes

25D Platformer Kit Supreme.unitypackage 2D Forest Pack.unitypackage 2D Tilezone.unitypackage All Settings.unitypackage Amplify Bloom.unitypackage Amplify Color.unitypackage Assault Engineer Animated.unitypackage Camera Path for 2D and 25D Platform Games.unitypackage Cave Exploration Starter Kit.unitypackage City Building Perfect Kit.unitypackage COOP Shooter Game Kit.unitypackage Deftly Top Down Shooter Framework.unitypackage Destructible 2D.rar Destructible 2D.unitypackage Dungeon Knight ArtAnimation Pack.unitypackage Easy Ropes 2D.unitypackage Essential Game Assets.unitypackage Forgotten Keep Source Project.unitypackage FPS Graph – Performance Analyzer.unitypackage Geometry Jump – Complete hopper Game Template Ready For Release.unitypackage Glow Effect Mobile Friendly.unitypackage Isometric Shooter.unitypackage Jelly Garden Match 3 Complete Project EDITOR.unitypackage Jelly Sprites.unitypackage Low Poly Tree Generator.unitypackage Nottorus.unitypackage Pool Starter Kit.unitypackage Pro Camera 2D – The definitive 2D 25D Unity camera plugin.unitypackage Raider.unitypackage Realistic FPS Prefab.unitypackage Super Tilemap Editor.unitypackage Survival Game Template.unitypackage Survival Inventory.unitypackage Third and First Person Controller – Easy Ledge Climb Character System 3D Platformer Kit.unitypackage Third Person Controller – Melee Combat Template.unitypackage Tile Tool.unitypackage Toony Colors Pro 2.unitypackage Top Down Shooter Characters pack.unitypackage Tower Defense Basic Pixel Art Pack.unitypackage UMenu Pro.unitypackage UnitZ.unitypackage UNOShader UNLIT.unitypackage

Unity Asset Bundle 2016

لینک دانلود