تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دانلود بزرگترین مجموعه Unity Asset Bundle 2016

Unity Asset Bundle 2016 یکی از بزرگترین مجموعه ها برای مدل سازی های سه بعدی است و در بخش گرافیک قرار می گیرد . از مدل سازی های سه بعدی در ساخت بازی ها استفاده می شود تا جذابیت بیشتری به آن ها بدهد . ما در مجموعه قبل به شما گفتیم ک با این برنامه می توان به ساخت مدل های عظیم بپردازیم که مدل دست ها و بدن انسان به صورت سه بعدی ،لباس های قدیمی و جدید ف نو یا کهنه ، استخوان های بدن انسان ، دست چپ و راست و حتی پوست و موی انسان هم شامل آن می شود . هر کدام از این ها را می توان به صورت جدا گانه مورد بررسی قرار داد . حال در Unity Asset Bundle 2016  که مجموعه  جدیدی از این مدل سازی است کاربرد هایی اضافه شده است که ما می خواهیم در این مجموعه به آن ها بپردازیم . تا شما آشناییت بیشتری با این مجموعه پیدا کنید .

دانلود بزرگترین مجموعه Unity Asset Bundle 1 Nov 2016

: Includes

25D Platformer Kit Supreme.unitypackage
2D Forest Pack.unitypackage
2D Tilezone.unitypackage
All Settings.unitypackage
Amplify Bloom.unitypackage
Amplify Color.unitypackage
Assault Engineer Animated.unitypackage
Camera Path for 2D and 25D Platform Games.unitypackage
Cave Exploration Starter Kit.unitypackage
City Building Perfect Kit.unitypackage
COOP Shooter Game Kit.unitypackage
Deftly Top Down Shooter Framework.unitypackage
Destructible 2D.rar
Destructible 2D.unitypackage
Dungeon Knight ArtAnimation Pack.unitypackage
Easy Ropes 2D.unitypackage
Essential Game Assets.unitypackage
Forgotten Keep Source Project.unitypackage
FPS Graph – Performance Analyzer.unitypackage
Geometry Jump – Complete hopper Game Template Ready For Release.unitypackage
Glow Effect Mobile Friendly.unitypackage
Isometric Shooter.unitypackage
Jelly Garden Match 3 Complete Project EDITOR.unitypackage
Jelly Sprites.unitypackage
Low Poly Tree Generator.unitypackage
Nottorus.unitypackage
Pool Starter Kit.unitypackage
Pro Camera 2D – The definitive 2D 25D Unity camera plugin.unitypackage
Raider.unitypackage
Realistic FPS Prefab.unitypackage
Super Tilemap Editor.unitypackage
Survival Game Template.unitypackage
Survival Inventory.unitypackage
Third and First Person Controller – Easy Ledge Climb Character System 3D Platformer Kit.unitypackage
Third Person Controller – Melee Combat Template.unitypackage
Tile Tool.unitypackage
Toony Colors Pro 2.unitypackage
Top Down Shooter Characters pack.unitypackage
Tower Defense Basic Pixel Art Pack.unitypackage
UMenu Pro.unitypackage
UnitZ.unitypackage
UNOShader UNLIT.unitypackage

Unity Asset Bundle 2016

لینک دانلود