تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود رایگان آموزش تصویری شبکه های کامپیوتری سیسکو بخش اول CCNA

در این فیلم آموزشی شما قادر خواهید بود که پس از فراگیری آموزش های آن اقدام به شرکت در آزمون های سیسکو نمایید وبه راحتی از پس امتحان آن برآیید فقط کافی است که گام به گام با این فیلم آموزشی پیش بروید و به تمرین آموخته هایتان بپردازید . مدارک بین المللی سیسکو از معتبرترین مدارک در حوزه کامپیوتر و IT می باشد که دارنده آن می تواند در بسیاری از شرکت های معتبر مشغول بکار بشود . در این قسمت اول این فیلم آموزشی را آماده نموده ایم که شامل موارد زیر می باشد :

ـ Welcome to Cisco CCENT
ـ Foundations – What is a Network
ـ Foundations – Living in the OSI World
ـ Basic TCPIP – Addressing Fundamentals
ـ Basic TCPIP – TCP and UDP Communication
ـ Basic TCPIP – Understanding Port Numbers
ـ Basic TCPIP – The Tale of Two Packets
ـ LANs – Welcome to Ethernet
ـ LANs – Understanding the Physical Connections
ـ LANs – Understanding LAN Switches
ـ LANs – Working with the Cisco Switch IOS
ـ LANs – Initial Setup of a Cisco Switch
ـ LANs – Configuring Switch Security 1
ـ LANs – Configuring Switch Security 2
ـ LANs – Optimizing and Troubleshooting Switches
ـ Wireless – Understanding Wireless Networking
ـ Wireless – Wireless Security and Implementation
ـ Advanced TCPIP – Working with Binary
ـ Advanced TCPIP IP Subnetting 1
ـ Advanced TCPIP IP Subnetting 2
ـ Advanced TCPIP IP Subnetting 3
ـ Routing – Initial Router Configuration
ـ Routing – SDM and DHCP Server Configuration 1
ـ Routing – SDM and DHCP Server Configuration 2
ـ Routing – Implementing Static Routing
ـ Routing – Implementing Dynamic Routing with RIP
ـ Routing – Internet Access with NAT and PAT
ـ Routing – WAN Connectivity
ـ Management and Security – Telnet_ SSH_ and CDP
ـ Management and Security – File Management
ـ Last Words for Test Takers

تصاویری از این فیلم آموزشی :

CCNA

دانلود رایگان آموزش تصویری شبکه های کامپیوتری سیسکو بخش اول CCNA با لینک مستقیم از دانلود فارسی

لینک دانلود