دانلود سیستم عامل Windows 7 x64 August 2014 ویندوز 7 آگوست 2014

سیستم عامل ویندوز 7 به عنوان بهترین نسخه ارایه شده از طرف مایکروسافت شناخته می شود . این نسخه بقدری پایدار و کاربردی بود که توانست رکورد فروش را در سراسر جهان بشکند و پرفروش ترین نسخه ویندوز در تاریخ عرضه نسخه های ویندوز می باشد . نسخه آگوست 2014 از جهات مختلفی حائز اهمیت است و برای کاربرانی که مدت زیادی ست که ویندوز خود را بروز نکرده اند مناسب است زیرا در این نسخه تعداد زیادی از بسته های بروز رسانی اعمال شده که می تواند به بیشتر شدن سرعت عملکرد سیستم عامل کمک بسزایی کند . نسخه آماده شده در این مطلب بدون هیچ دستکاری در هسته ویندوز و رجیستری برای شما عزیزان آماده شده است . همچنین نرم افزاری به آن اضافه نشده است .

دانلود سیستم عامل Windows 7 x64 August 2014 ویندوز 7 آگوست 2014

لیست امکانات و آپدیت های اضافه شده به ویندوز 7 نسخه آگوست 2014 :

No Windows 7 Settings were harmed in the making of this ISO. No Programs are added to Windows. No Unattended Settings were added to the installation. No Registry Settings were modified.

64-bit MSDN Sources: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x64_dvd_u_677543.iso en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677791.iso en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x64_dvd_u_677704.iso

Installation Indexes: Windows 7 Home Basic / N SP1 / OEM / Pre-Activated Windows 7 Home Premium / N SP1 / OEM / Pre-Activated Windows 7 Professional / N / VL SP1 / OEM / Pre-Activated / KMS-Activated Windows 7 Ultimate / N SP1 / OEM / Pre-Activated Windows 7 Enterprise / N SP1 / KMS-Activated

Release File: Win7AIO-24in1-SP1-x64-Aug2014.iso Size: 5.43 GB CRC32: FFFFFFFF SHA-1: A8CCDFD8949F6253D8443C72342EB3A613D8DF3C

Language: en-US (English – United States)

Tools used: Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7.0 imagex for image compression, renaming, and export dism for Windows Updates integration and mounted file copy oscdimg for ISO mastering Added Info folder to Setup dir to annoy credit thieves.

DISM /add-package (IE11 and PreReqs): KB2670838, KB2726535, KB2729094-v2, KB2786081, KB2834140, KB2929437 IE-Win7.cab, IE-Hyphenation, IE-Spelling-en

DISM /add-package (Main Updates): KB2479943, KB2491683, KB2506014, KB2506212, KB2506928-v2, KB2509553, KB2511455, KB2515325, KB2532531, KB2536275, KB2536276-v2, KB2544893, KB2545698, KB2547666, KB2552343, KB2560656, KB2563227, KB2564958, KB2570947, KB2574819-v2, KB2579686, KB2584146, KB2585542, KB2592687, KB2603229, KB2604115, KB2619339, KB2620704, KB2621440, KB2631813, KB2640148-v2, KB2647753-v4, KB2653956, KB2654428, KB2655992, KB2656356, KB2660075, KB2667402-v2, KB2676562, KB2685811, KB2685813, KB2685939, KB2690533, KB2698365, KB2705219-v2, KB2709630, KB2709981-v2, KB2712808, KB2718704, KB2719857, KB2727528, KB2729452, KB2732059-v5, KB2732487-v2, KB2732500-v2, KB2736422, KB2742599, KB2743555, KB2750841, KB2761217, KB2763523, KB2770660, KB2773072, KB2785220, KB2789645, KB2791765, KB2798162, KB2799926, KB2800095-v2, KB2803821-v2, KB2807986, KB2808679, KB2813347, KB2813430, KB2820331, KB2832414, KB2835361, KB2836942, KB2836943-v2, KB2839894, KB2840149, KB2840631, KB2843630-v3, KB2846960, KB2847077, KB2847311, KB2847927, KB2852386, KB2853952, KB2861191, KB2861698, KB2861855, KB2862152, KB2862330-v2, KB2862335, KB2862966, KB2862973, KB2864058, KB2864202, KB2868038, KB2868116, KB2868626, KB2871997-v2, KB2872339, KB2876331, KB2882822, KB2884256, KB2887069, KB2888049, KB2891804, KB2892074, KB2893294, KB2893519, KB2900986, KB2908783, KB2911501, KB2912390, KB2913152-v2, KB2918077, KB2918614, KB2919469, KB2922229, KB2926765, KB2928562, KB2929733, KB2929755, KB2931356, KB2937610, KB2939576, KB2943357, KB2957189, KB2957503, KB2957509, KB2961072, KB2965788, KB2966583, KB2971850, KB2972280, KB2973201, KB2973337, KB2973351, KB2976897, KB2978668, KB2978742, KB2980245, KB2981580, KB971033, KB982018-v3

DISM /add-package (2nd Pass) Updates: KB2830477, KB2857650, KB2923545, KB2965788

DISM /add-package (IE11 Updates) KB2976627, KB2991509

DISM /add-package (7.6.7600.256 Windows Update – Self-Update) WUClient-ActiveX, WUClient-Aux-TopLevel, WUClient-Core-TopLevel

OOBE.cmd phase: If OEM-Activated index, will load custom graphics logos and backgrounds based on the motherboard manufacturer of your system. If Intel it will load intel graphics. You get the idea. It also attempts to set the OEM activation.

SetupComplete.cmd phase: KB2533552 (online-only update) Winloader and reboot if Activated index.

Features: -Internet Explorer 11 -Default, KMS-Activated, OEM-Activated, and Pre-Activated indexes -DaRT7.0 recovery-mode options integrated into boot and winre. -UEFI boot information added to ISO boot data -Fixed EFI boot folder to add bootx64.efi and the bcd info

Notes: -Included Pre-Activated and OEM-Activated indexes will only work with MBR-partitioned legacy bios booting. For UEFI booting you need to mod the bios or use a UEFI loader emulator such as WindSLIC. Alternatively you could use a KMS-Activated index

Changes: -Changed to Split-Wim format to support UEFI booting on a USB Flash Drives. This allows all files to fit under the 4GB filesize limit of FAT32 that is required by the default Microsoft Boot Loader that Windows uses. -Changed the KMS-Activated indexes to use KMS Server Service from MTK249 – Had a non-activation issue with previous AutoQADv6 method on this month’s release. -Changed the WinLoader pre-activation method to use a 7z-sfx with a rar’d file inside using password: WinLoader-Pre-Activated-v2.2.2

دانلود سیستم عامل Windows 7 x64 August 2014 ویندوز 7 آگوست 2014 از دانلود فارسی با لینک مستقیم

لینک دانلود