تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013

An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013 ، فیلم آموزشی دوره ی 16 ساعته ی زبان سی شارپ با ویژوال استادیو 2013 می باشد که توسط شرکت Udemy تهیه و منتشر شده است تا در اختیار علاقمندان به برنامه نویسی و یادگیری زبان #C قرار بگیرد . یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا زبان #C می باشد که توانسته است نظر بسیاری از برنامه نویسان و کسانی که قصد یادگیری را دارند را به خود جلب کند . در اینجا یک دوره ی آموزشی شانزده ساعته برای شما قرار داده ایم تا اگر علاقمند هستید بتوانید بطور کامل با این زبان برنامه نویسی آشنا شوید . Tom Owsiak Rabiyah R که مدرس An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013 می باشد تلاش کرده است تا یک دوره آموزشی جامع و قدم به قدم برای یادگیری بهتر را ارائه کند . او ابتدا مبانی ابتدایی برنامه نویسی با این زبان را آموزش می دهد سپس به سراغ توضیح مباحث پیشرفته تر می رود . در فیلم آموزشی An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013 به مباحثی از قبیل روش دانلود و نصب ویژوال استادیو ، ایجاد و اجرای یک برنامه کنسول ساده ، فراخوانی متغیر ، انجام عملیات های ریاضی ، ایجاد حلقه ، سوئیچ کردن ، آرایه ها ، توابع ، کار با SQL Server ، چگونگی بکار گیری موضوعات ، ایجاد سرویس های ویندوز ، ایجاد برنامه های کاربردی ، درک فرم های ویندوز ، نرم افزار WPF ساده ، ساخت یک ویرایشگر متن و … پرداخت می شود .

An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013
An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013
مباحث این دوره آموزشی :

00. Introduction

01. Learning The Fundamentals

– Configuring the Layout of Visual Studio – Create A Template and Create and Run First Program – Different Ways of Keeping Console Window Open – What’s a Statement, A Block, and a Comment – Formatting Output Strings – What’s a Data Type, and Why Are They Needed – Define A Local Variable, and Examine Its Values – Copying Value Type Variables – Define Two Variables From The Environment, and Perform Operate On Them – Difference Between Dividing Integers, and Doubles – Interacting With Users Through The Command Prompt – Constants, And How They Are Used – Explicit and Implicit Data Conversions

02. Program Flow

– Checking Simple Conditions With If/Else Blocks – Repeating Blocks Of Code With While Loops – If/Else Blocks with Multiple Options – Repeating Blocks Of Code With For Loops – Do While Loops – Examining Multiple Options With Switch Blocks – Going Thru Collections With Foreach Loops – Controlling Useful While Loops With Break and Continue

03. Operators

– And Operator – Or Operator – Operators That Evaluate and Assign, and Nesting Control Structures – Reversing Truth Values With The Logical Negation Operator – The Ternary Operator

04. Arrays and More

– Basic Functions – Defining and Using Basic Arrays – Building Graphs With Arrays and For Loops – Reference Type Variables, and Creating Random Numbers – Using The “ref” Modifier in Function Calls – Using Out Parameters to Return Multiple Values From Functions – Multidimensional Arrays – Passing Arrays as Function Arguments – Params Keyword in Function Headers – Enumerations

05. Fundamentals of Objected Oriented Programming

– Create A Simple Class With A Constructor – Create A Class With A Constructor and A Function – Create A Class With Two Methods, and String Splitting – What’s A User Defined Data Type – Dynamic Data Typing – Difference Between Dynamic and Var. – Sharing Data Among Objects With Static – Creating A Simple Inheritance Hierarchy – “IS A” Relationships in Object Oriented Programming – Class Functions and Object Functions – Coding Properties – Creating and Using Virtual Methods – Abstract Classes, and Functions – Improving On Arrays With Lists – Polymorphism – Using Custom Types as Parameter Data Types – Overloading Operators – Encapsulating Functions With Delegates – Chaining Functions Together With Actions – Responding To Events With Delegates – Coding and Implementing Interfaces – The Power of Generic Interfaces – Access Modifiers – Cleaning Strings – Events With Simple Forms and Partial Classes

06. Error Handling

– Try-Catch-Finally Blocks In Graphical Apps – Multiple Catch Blocks

07. Project With Object Class Functions And Graphics

– Overriding Object Equals And Get Hash Code – Designing The User Interface, And Applying String Functions

08. Miscellaneous Topics

– Turning Objects Into Arrays With Indexers – Writing And Reading Files, Very Simple Example – Controlling Low Level Access With Using Statements – Reading and Writing Files, Graphical Example – Conditional Functions – Nullable Data Types, and Named Parameters – Create a Dynamic Link Library and Reference It – Fully Qualified Names – Display All the Files and Folders in A Directory – Build a Simple Web Browser

09. Modern Language Features

– Create and Use A Generic Class – List<T> With Predefined Types and ForEach – Build A Custom Type Database With Generics – Using Generic Dictionaries, and A Project – Lambda Expressions,and Lambda Statements – Func<> Notation For Lambda Expressions, and Dynamic Variables

10. Database and LINQ Basics

– Download and Install SQL Server 2014 Express – Write Code for Connecting to Databases – Search Through Generic Lists With Linq – Using Lambda Expressions in Linq Queries – Use LINQ with XML – Use Linq To Search For Words In A Graphical Application

11. WPF Basics

– Simple WPF App – Controlling Columns and Rows – Create a Simple GUI For Displaying Files – Create a More Sophisticated WPF App

12. Threading and Asynchrony

– Create, Run, Suspend and Join Threads – Simulate A Windows Screen Saver With Threading – Async and Await For Asynchrony

13. Build A Text Editor

– Make The User Interface and Add an Open Dialog – Add a Dialog for Saving – Add Printing, Previewing, and Printing To Files

14. Miscellanious

– Connect A Windows Form To SQL Server With Navigation – Serialization Example

مشخصات دیگر فیلم آموزشی An 16 Hour C sharp Course With Microsoft Visual Studio 2013 :– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Udemy– مدرس : Tom Owsiak Rabiyah R– مدت زمان آموزش : 16 ساعت– پروژه ی تمرینی : ندارد– نرم افزار مورد نیاز : Microsoft Visual Studio Ultimate 2013– تاریخ انتشار : 2015– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .
لینک دانلود