تبلیغات
تبلیغات

دانلود فیلم آموزشی Beachbody- 10 Minute Trainer – Tony Horton

مربی سرشناس ورزشهای هوازی تونی هورتون در جدیدترین فیلم آموزشی خود تصمیم دارد تا شما را با ورزش صحیح و اصولی آشنا کند . هدف اصلی تونی در این فیلم عادت دادن بدن به ورزش روزانه است . تونی با اصول تمرینی جدید و مناسب در تلاش است تا بدن شما را از خستگی و کرختی خارج کند و روزی 10 دقیقه ورزش را جزو برنامه های روزانه شما قرار دهد  . این فیلم مناسب افرادی است که می خواهند تمرینهای مناسب ورزشی را در منزل انجام دهند و به دنبال مجموعه آموزشی مناسب برای اینکار میباشند . سرفصلهای فیلم آموزشی Tony Hortons 10 Minute Trainer :– سوزاندن چربی با 5 تمرین مختلف با ورزش مناسب– استفاده از یوگا برای تناسب اندام– مشاهده نتایج انجام تمرینات بعد از مدت 1 ماه بر روی بدن– افزایش مقاومت بدن در برابر تمرینات سختوبسایت اصلی فیلم آموزشی

Product Description In 10-Minute Trainer, Tony put his most effective moves into a series of power-packed total-body workouts. His breakthrough Super Stacking Technique combines fat-burning cardio, body toning and sculpting, and ab moves, adding resistance bands for even faster results. With just 10 minutes of Tony’s Super Stacking you can burn as many calories as 30 minutes of jogging. With 10-Minute Trainer, you have no more excuses! Your kit includes everything you need to get better results in less time. 10-Minute Trainer comes with six amazing workouts on 2 DVDs including Tony’s On-the-Go Workout Cards, Pro-Grade Resistance Band Kit, Cardio Belt, Customized Workout Calendar, Rapid Results Guidebook, Tony’s 10-Minute Recipe Guide, and 2-Day Jump Start Plan.

From the Manufacturer Does finding time to lose weight seem nearly impossible? Are you too busy to get to the gym? Try 10-Minute Trainer and get it done in just 10-minutes! This program is designed with one thing in mind: better results in less time. Give superstar trainer Tony Horton just 10 minutes, he’ll give you the body you want. Don’t let the 10-minutes fool you – you will work!

In 10-Minute Trainer, Tony put his most effective moves into a series of power-packed total-body workouts. His breakthrough Super Stacking Technique combines fat-burning cardio, body toning and sculpting, and ab moves, adding resistance bands for even faster results. In just 10 minutes of Tony’s Super Stacking you can burn as many calories as 30 minutes of jogging. With 10-Minute Trainer, you have no more excuses!

What’s in the Package? Six amazing workouts on 2 DVDs including Tony’s On-the-Go Workout Cards, Pro-Grade Resistance Band Kit, Cardio Belt, Customized Workout Calendar, Rapid Results Guidebook, Tony’s 10-Minute Recipe Guide, and 2-Day Jump Start Plan.

The Workouts Cardio (10 Minutes) Total Body (10 Minutes) Lower Body (10 Minutes) Abs (10 Minutes) Yoga Flex (10 Minutes) BONUS: Tony’s On-the-Go Workout Cards Helpful Tools Pro-Grade Resistance Band Kit Cardio Belt Customized Workout Calendar Rapid Results Guidebook Tony’s 10-Minute Recipe Guide BONUS: 2-Day Jump Start Plan

لینک دانلود