تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی 3ds Max 2016 Essential Training

3ds Max 2016 Essential Training ، فیلم آموزشی معرفی و آشنایی با نرم افزار تریدی اس مکس 2016 می باشد که برای علاقمندان به این نرم افزار محبوب ، توسط شرکت Lynda ، تهیه و منتشر گردیده است . در این فیلم آموزشی به بررسی قابلیت 3ds Max 2016 خواهند پرداخت تا شما را بطور کامل با این نسخه آشنا نمایند . Aaron F. Ross که مدرس فیلم آموزشی 3ds Max 2016 Essential Training می باشد با ببرسی اجمالی این دوره ی آموزشی کار خود را آغاز می کند و در ادامه مواردی از قبیل مرور رابط کاربری و نمای نرم افزار ، چگونگی مدل سازی با چند ضلعی و سطوح زیربخش ، آشنایی با فرم آزاد مجسمه سازی ، آشنایی با مدل سازی برای حرکت های گرافیکی و بسیاری موارد دیگر را آموزش میدهد تا بتوانید با بهرگیری از این آموزش براحتی از آن استفاده نمایید . همچنین برای درک بهتر این مفاهیم می توانید همزمان با دیدن فیلم آموزشی 3ds Max 2016 Essential Training از پروژه ی تمرینی موجود نیز استفاده نمایید .

تصاویری از فیلم آموزشی 3ds Max 2016 Essential Training

3ds Max 2016 Essential Training
3ds Max 2016 Essential Training
 مباحث دوره ی آموزشی 3ds Max 2016 Essential Training :

– Navigating the interface and viewports – Understanding the Modifier Stack – Modeling with polygons and subdivision surfaces – Freeform sculpting – Modeling with splines and NURBS – Linking objects in hierarchies – Modeling for motion graphics – Framing shots with cameras – Creating and editing keyframes – Controlling lights and shadows – Building materials – Texturing with bitmaps and procedurals – Painting objects with Viewport Canvas – Rendering a sequence – Adding special effects with mental ray

موارد مورد بحث در 3ds Max 2016 Essential Training :

00. Introduction

– Welcome – Using the exercise files

01. Getting Started

– Using project folders – Customize user interface and defaults – Setting preferences

02. 3ds Max Interface

– Getting familiar with the interface – Using the Create and Modify panels – Configuring viewports – Choosing units of measurement – Controlling the grid display – Navigating in viewports – Using hotkeys – Transforming objects – Choosing shading modes

03. Modeling Basics

– Working with Scene Explorer – Creating an image plane – Controlling Display properties – Creating primitives – Understanding level of detail – Working with the modifier stack – Understanding dependencies – Collapsing the modifier stack

04. Polygon Modeling

– Using the Ribbon with editable polys – Working with subobjects – Welding vertices – Choosing a transform center – Detailing with Cut and Remove – Detailing with QuickSlice – Using soft selection – Faceting corners with Chamfer – Using Window/Crossing Selection – Using Paint Selection – Combining objects with Attach – Joining elements with Bridge – Branching polygons with Extrude – Smoothing and hardening edges

05. Subdivision Surface Modeling

– Understanding subdivision surfaces – Creating an editable poly object – Adding the Symmetry modifier – Choosing NURMS or TurboSmooth – Roughing out the shape – Inserting edge loops with SwiftLoop – Constraining subobject transforms – Welding the seam – Adding asymmetry – Baking subdivisions

06. Free-Form Modeling

– Sculpting with Paint Deform – Using Noise and Relax Brushes – Setting Paint options – Controlling Brush options – Conforming one object to another – Sculpting with Conform Transform brushes – Duplication with Object Paint – Positioning objects with Select and Place

07. Spline Modeling

– Creating a line – Moving a pivot point – Revolving a surface with a Lathe modifier – Using different vertex types – Using axis constraints – Extending a spline – Snapping an Arc primitive – Combining splines with Attach and Merge – Rounding corners with Fillet – Offsetting a spline with Outline – Adjusting level of detail with Interpolation

08. NURBS Modeling

– Grouping objects – Understanding NURBS – Creating NURBS curves – Converting objects to NURBS – Cloning subobjects – Creating a U loft surface – Rebuilding curves – Setting Surface Approximation

09. Hierarchies

– Understanding hierarchies – Linking objects – Moving and rotating pivot points – Understanding coordinate systems – Setting Axis Order for rotation – Using the Schematic view – Locking transforms – Avoiding problems with scale

10. 3D Motion Graphic Design

– Exporting paths from Adobe Illustrator – Importing Illustrator paths to 3ds Max – Creating a Text primitive – Applying a Bevel modifier – Instancing a modifier – Editing text splines – Viewport clipping – Controlling level of detail – Editing polygons

11. Layout and Camera Basics

– Merging scenes – Managing display layers – Creating a target camera – Choosing aspect ratio in Render Setup – Enabling Safe Frames – Adjusting Field of View -Using a free camera 6m 48s

12. Keyframe Animation

– Setting up Time Configuration – Choosing Set Key Filters – Creating keyframes in Set Key mode – Editing keyframes in the timeline – Editing position keys with trajectories – Editing function curves in the Curve Editor – Creating keyframes in Auto Key mode – Building up animation in passes – Editing keyframes in the Dope Sheet

13. Controllers and Constraints

– Understanding controllers – Assigning a Link constraint – Adding link targets in the Motion panel – Animating constrained objects – Constraining animation to a path

14. Lighting Basics

– Correcting gamma – Understanding CG lighting – Creating a target spotlight – Using the Light Lister – Adjusting intensity and color – Setting spotlight Hotspot and Falloff – Previewing renders with ActiveShade – Controlling contrast and highlights – Choosing a shadow type – Optimizing shadow maps – Optimizing area shadows – Creating Omni fill lights – Excluding objects from lights

15. Materials Basics

– Using the Slate Material Editor – Choosing material and shading types – Working with scene materials – Adjusting specular parameters – Assigning Multi/Sub-Object materials

16. Mapping Textures

– Applying 3D procedural maps – Working with bitmap image files – Tracking scene assets – Projecting UVW mapping – Using Real-World Map Size – Mapping a bump channel – Adding reflections with a Raytrace map – Painting objects with Viewport Canvas

17. Rendering Basics

– Choosing a renderer – Choosing Quicksilver options – Enabling Motion Blur in the software renderer – Rendering image sequences – Playing image sequences in the RAM Player

18. Rendering with mental ray

– Controlling mental ray sample quality – Tuning Final Gather – Enabling Motion Blur in mental ray – Distance blurring with Depth of Field

19. Conclusion

– Goodbye

مشخصات دیگر فیلم آموزشی 3ds Max 2016 Essential Training :– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Lynda– مدرس : Aaron F. Ross– مدت زمان آموزش : 10 ساعت و 44 دقیقه– پروژه ی تمرینی : دارد– نرم افزار مورد نیاز : 3ds Max 2016– تاریخ انتشار : 22-05-2015– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به اینجا مراجعه کنید .

3ds Max 2016 Essential Training

لینک دانلود