تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی Access 2016 Essential Training

Access 2016 Essential Training ، فیلم آموزشی نکات ضروری Access 2016 می باشد که برای علاقمندان به این نسخه از نرم افزار منتشر گردیده . در فیلم آموزشی Access 2016 Essential Training که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان قرار گرفته سعی شده تا به بیان نکات ضری و قابلیت های Access 2016 را بصورت کامل بیان نمایند تا بتوانید با شناخت آنها از این نرم افزار استفاده مفید نماید . Adam Wilbert ، مدرس فیلم آموزشی Access 2016 Essential Training ، با مقدمه ای کار خود را آغاز می کند و در ادامه به شما مباحثی از قبیل چگونگی ایجاد یک پایگاه داده جدید ، ایجاد جداول و نوع داده های جدید ، چگونگی راه اندازی رابط و کلید اولیه ، مرتب سازی و فیلتر کردن داده های جدول ، طراحی فرم ها ، ایجاد گزارش ، حفظ و نگهداری یک پایگاه داده Access و بسیاری موارد دیگر را آموزش خواهد داد . همچنین برای تسریع در فرآیند یادگیری این مفاهیم می توانید همزمان با دیدن فیلم آموزشی Access 2016 Essential Training از پروژه ی تمرینی موجود در این دوره نیز استفاده نمایید .

 
Access 2016 Essential Training
Access 2016 Essential Training
مباحث این دوره ی آموزشی :

– Creating a new database – Creating tables and new data types – Importing and entering data – Setting up relationships and primary keys – Adding validation rules – Sorting and filtering table data – Building queries – Designing forms – Creating reports – Attaching macros to buttons and tables – Working with Excel and Outlook data – Maintaining an Access database

موارد مورد بحث در دوره ی Access 2016 Essential Training :

00. Introduction

– Welcome – Using the exercise files – Challenges explained

01. Getting Started

– Key database concepts – Launching Access and the backstage screen – Creating the database file – Understanding the Trust Center – Digging into Ribbon tabs – Using the Navigation pane – Using the Tell Me feature – Using the Quick Access Toolbar – Signing in to a Microsoft account – Making backups – Accessing Access help

02. Creating Tables

– Understanding table structure and relationships – Creating a table and setting data types – Entering data – Understanding primary and foreign keys – Importing tables

03. Setting Field Properties

– Establishing relationships and maintaining referential integrity – Editing table structure in Design view – Controlling input with masks – Setting the default value – Establishing validation rules – Creating lookup fields – Setting additional field properties – Challenge: Creating tables – Solution: Creating tables

04. Organizing Records

– Formatting columns – Sorting table data – Filtering table data – Searching and replacing values

05. Using Queries

– Understanding queries – Creating queries with the Simple Query Wizard – Building queries in Design view – Establishing constraints with criteria – Specifying criteria with wildcards – Leveraging multiple criteria with AND and OR statements – Filtering with mathematical comparisons – Creating flexible queries with parameter requests – Building expressions – Obtaining summary statistics – Challenge: Creating queries – Solution: Creating queries

06. Working with Specialty Queries

– Using update queries – Using make table queries – Finding unmatched records – Using delete queries – Using append queries – Creating a union query in SQL view – Getting a different look with crosstab queries

07. Creating Forms

– Understanding the role of forms – Generating forms from tables – Adjusting form elements in Layout view – Using the Form Wizard

08. Designing Forms

– Creating forms in Design view – Exploring the form property sheet – Setting data sources – Adding components with form controls – Understanding input boxes – Record navigation – Adding buttons – Assigning a tab order – Checking out the More Forms options – Creating a navigation form – Challenge: Creating forms – Solution: Creating forms

09. Creating Reports

– Introducing reports – Using the Report Wizard – Creating a report in Design view – Editing a report in Layout view – Grouping and sorting records – Creating calculated totals – Applying conditional formatting rules – Creating labels – Adjusting print settings – Challenge: Creating reports – Solution: Creating reports

10. Working with Macros

– Creating macros – Embedding macros into buttons – Attaching data macros to tables – Launching macros at startup

11. Integrating Access with Office Suite

– Exporting tables to Excel – Emailing with macros – Linking to data in an Outlook database – Setting up labels and mail merge documents in Word

12. Maintaining the Database

– Organizing the Navigation pane with custom groups – Compacting and repairing the database – Examining database object dependencies – Documenting your work – Printing the blueprint of your database with the Database Documenter – Splitting a database into front and back ends – Protecting the database with a password – Creating custom Ribbon tabs – Setting startup options and custom icons

13. Conclusion

– Next steps

مشخصات دیگر فیلم آموزشی Access 2016 Essential Training :
– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Lynda– مدرس : Adam Wilbert– مدت زمان آموزش : 6 ساعت و 45 دقیقه– پروژه ی تمرینی : دارد– نرم افزار مورد نیاز : Office Access 2016– تاریخ انتشار : 22-09-2015– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .
لینک دانلود