تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی C++ From basic to advance by Practice

C++ From basic to advance by Practice ، فیلم آموزشی برنامه نویسی ++C از پایه به وسیله تمرین می باشد که توسط شرکت Udemy تهیه و منتشر شده است تا در اختیار علاقمندان قرار بگیرد . اگر بخواهیم یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی جهان را نام ببریم بدون شک می توان به زبان پرکاربرد ++C اشاره کرد که در سراسر جهان علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده است . اما برای یادگیری این زبان برنامه نویسی به یک دوره آموزشی جامع نیاز داریم . Cevad Cevik ، که مدرس C++ From basic to advance by Practice می باشد تلاش کرده است تا یک دوره ساده و قدم به قدم را ارائه کند . او ابتدا مباحث اولیه را آموزش می دهد و سپس به توضیح مباحث پیشرفته می پردازد . مدرس این دوره به شما می گوید که نحوه صحیح تمرین کردن چیست و به شما یاد می دهد که چگونه تمام مباحث را خودتان بطور عملی انجام دهید . در فیلم آموزشی C++ From basic to advance by Practice  به مباحثی از قبیل مقدمه ای برا ++C ، کنترل جریان ، ترکیب داده ها ، مرتب کردن بر اساس الگوریتم ، برنامه نویسی شئ گرا ، توابع ، منابع مفید ، پروژه ، برنامه نویسی بازی و … اشاره می شود . شما همچنین می توانید برای یادگیری بیشتر از فایل های PDF آموزشی که در درون دوره موجود است استفاده کنید .

C++ From basic to advance by Practice
C++ From basic to advance by Practice
مباحث این دوره آموزشی :

01. Basic of C++

– C++ Compiler – Structure of C++ Program – Variable – Operators – Implicit and Explicit Conversion – Input & Output – Exercise: Converting Temperature – Exercise: Calculating interest – Exercise: Using Ternary Operator – Exercise: Displaying the largest number from user input using Ternary Operator – Exercise: Converting input number to years, months and days – Quiz: Basic of C++ – Lab Assignments with Solutions

02. Statements & Flow of Control

– If and If else statement – Switch Statement – Flow of Control – Loops – Exercise: Finding Absolute value of a number – Exercise: Calculating total expenses – Exercise: Checking the salary of employee – Exercise: Calculating monthly bills – Exercise: Finding the roots of quadratic equation – Exercise: ASCII Values – Exercise: Calculating the natural numbers – Exercise: Calculating the sum of digits – Exercise: Checking if the number is prime or not – Exercise: The count of positive, negative and zeros – Exercise: Printing out Armstrong numbers – Exercise: Calculating Series; 1+1/2+1/3+….1/n – Exercise: Printing out specific shapes – Quiz: Booleans – Quiz: Loops – Lab Assignments with Solutions

03. Functions

– Intro & Library Functions – User defined Functions – Arguments by value – Arguments by reference – getline() function – Count the number of characters in a string – Exercise: Checking if user input alphabet, digit or character – Exercise: Number guessing game – Exercise: Writing function to calculate the factorial value – Exercise: Writing a function to use arguments and return double value – Exercise: Using reference as a function parameter – Quiz: Functions

04. Compound Data Types

– One dimensional Array – Two dimensional Array – Pointer – Reference Variable – Add matrices using multidimensional array – Passing arguments to functions by value – Pass-by-reference with pointer arguments – Pass by reference using reference – Const Function ReferencePointer Parameters – New and delete Operators – New and delete Operators 2 – Array vs. Pointer – Function pointer – STRUCTURE – Passing structure into function – Quiz: Arrays – Quiz: Pointers

05. Search/Sort Algorithms

– Linear Search – Binary Search – Bubble sort – Insertion Sort – Selection Sort – Exercise: The sum and average of one dimensional Array – Exercise: Swapping the numbers – Exercise: Reversing the element of array – Exercise: Searching value inside of array – Exercise: Searching value using Binary search

06. Object-Oriented Programming in C++

– Intro-Object Oriented programming Language – Class definition, Instances, Dot Operator – OOP Example – Multiple Files – Multiple Files, Class Time Example 1 – Multiple Files, Class Author Example 2 – Exercise: Class Circle – Exercise: Class Time – Exercise: Class Student – Exercise: Class Report – Exercise: Class Rectangle

07. Object-Oriented Programming in C++/ Inheritance, Polymorphism, Friends,…..

– Inheritance – Inheritance, Polymorphism, Virtual Function and Abstract Function – Friend Functions – Friend Class – Operator Overloading

08. File Handling

– Data file handling – Write in a text file – Read and display – Count the number of characters, words and lines – Copy from one file to another file – Intro to Binary files – Binary method – write and display – Binary File-search and display, delete, record and modify a record

09. STL and Some useful resources

– 1-hidden pointer ‘this’ – try, throw and catch – Vector Intro – Vectors – Assign – at() function vs [], back() function vs front() function – Stack – Queue

10. Project – Candy Machine Project

– Candy Machine Project – Part 1 – Candy Machine Project – Part 2

11. Game Programming – 2D/3D

– Steps to make a Game/Tips – Game Engines/Libraries and Conclusion

مشخصات دیگر فیلم آموزشی C++ From basic to advance by Practice :– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Udemy– مدرس : Cevad Cevik– مدت زمان آموزش : بیش از 13 ساعت– پروژه تمرینی : ندارد– تاریخ انتشار : 2015– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس فارسی : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .
لینک دانلود