تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی Java Programming the Master Course

Java Programming the Master Course ، فیلم آموزشی مهارت در برنامه نویسی جاوا می باشد که توسط شرکت Udemy تهیه و در اختیار علاقمندان به این نرم افزار برنامه نویسی قرار گرفته است . در این فیلم آموزشی به شما عزیزان مبانی حرفه برای کسب مهارت در این نرم افزار برنامه نویسی آموزش خواهند داد تا هرچه بیشتر با آن آشنا شوید . Huw Collingbourne ، مدرس فیلم آموزشی Java Programming the Master Course ، با بیان مقدمه ای درباره روند آموزش در این دوره کار خود را آغاز می کند و در ادامه به بیان مفاهیمی مانند آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی جاوا از ابتدا تا حال ، چگونگی استفاده از نمونه های کد منبع برای یادگیری گام به گام ، آشنایی و درک ویژگی های خاص از جاوا و بسیاری موارد دیگر خواهد پرداخت تا بتوانید از مبانی استفاده نمایید . فیلم آموزشی Java Programming the Master Course یک دوره ی کامل برای فراگیری این زبان برنامه نویسی می باشد .

Java Programming the Master Course
Java Programming the Master Course
مباحث این دوره ی آموزشی :

01 : Getting Started

– Welcome to this course – Install Java and NetBeans – What is Java? – Source Code Archive – The Little Book Of Java – How to use the demo projects in NetBeans – Java and NetBeans

02 : First Steps in Java

– A first program – Hello world – Making sense of Java code – How to open a command prompt in Windows and the Mac – How to pass arguments to a program – How to create visual applications – Compiling Java programs – from source code to bytecode – Printing text at the system prompt – Displaying text in visual controls – Essential features of Java programs

03 : The Fundamentals of Java Programming

– Data Types and Variables – Constants – Design and program a calculator in NetBeans – Packages and imports -Type conversion – Primitives and wrappers – Type casts – Numeric literals – Automatic string conversions – Autoboxing and unboxing – Strings – Types and packages

04 : Object Orientation

– What is Object Orientation? – Classes and objects – Class hierarchies – How to create a subclass – Methods – Static methods and variables – Classes and objects

05 : Conditional Tests and Operators

– Operators – Arithmetic operators – String equality – String equality – exceptions to the rule! – if..else tests – switch..case – Logical operators and Booleans – Compound assignment operators – Unary addition and subtraction operators – Operators and test conditions

06 : Arrays and Collections

– Arrays – Zero-based arrays – Initializing arrays – for loops – Garbage collection – ArrayLists – Interfaces – Generics – Maps – Type-safe HashMaps – ArraysLists, HashMaps and generics

07 : Loops

– for loops revisited – Enhanced for statements – while – while loop to read text file – do..while – Multidimensional arrays – Iterating over multidimensional arrays – break – continue – Disadvantages of break and continue – Breaking out of a nested for loop – Labelled break – Loops

08 : Enumerated types, interfaces and scope

– Enums – Enums and static constants – The Enum class – Debugging code – Interfaces – A custom interface – Scope – Local variables – Access modifiers – Enums and interfaces

09 : Generics and Exceptions

– Introducing Generics – Strongly-typed lists – Generic type parameters – Generic classes – Generic collections – Overriding methods – Overloading methods – Exceptions – Catching exceptions – Exception types – Generics and exceptions

10 : Files and Serialization

– File-handling – Random access files – Streams – Serialization – Saving serialized objects to disk – Restoring serialized objects from disk – Files and IO – And finally…

مشخصات دیگر فیلم آموزشی Java Programming the Master Course :
– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Udemy– مدرس : Huw Collingbourne– مدت زمان آموزش : 10 ساعت– پروژه ی تمرینی : ندارد– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس فارسی : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .
لینک دانلود