تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours

The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours ، فیلم آموزشی راز های فتوشاپ – فراگیری فتوشاپ CS6 در 2 ساعت می باشد که برای علاقمندان به این نرم افزار ، توسط شرکت Udemy ، تهیه و منتشر گردیده است . در فیلم آموزشی The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours سعی شده تا چگونگی کار با Photoshop CS6 را در طی 2 ساعت به شما نشان دهند تا بتوانید براحتی از این نرم افزار محبوب و قدرتمند استفاده نمایید . مدرسین فیلم آموزشی The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours ، کار خود را با مقدمه ای آغاز می کند و سپس شما را با مفاهیمی از قبیل چگونگی دستکاری و ویرایش تصاویر ، چگونگی تبدیل تصاویر ساده به شاهکاره ای هنری ، آشنایی با چگونگی حذف موارد ناخواسته در عکس ها مانند گرد و غبار – خش برای بهبود ظاهر تصویر ، آشنایی با جلوه های ویژه ، چگونگی ایجاد متن – اصلاح رنگ و انتخاب لایه به شیوه ای ساده و موثر و بسیاری موارد دیگر آشنا خواهد ساخت . فیلم آموزشی The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours می توانید به شما در راحتی کار با این نرم افزار کمک بسزایی نماید .

 
The Photoshop Secret - How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours
The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours
مباحث دوره ی آموزشی The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours :

01 : Photoshop Introduction – Beginner to Expert in 2 Hours

– Welcome To The Learn Photoshop CS6 in 2 Hours Course – How To Technology Exclusive Facebook Community – 4 Step Elite Bonus Completion Incentive – Overview – Photoshop Phase #1 – Workspaces & Panels – Photoshop Phase #2 – Zooming & Navigation – Photoshop Phase #3 – Screen Modes – Photoshop Phase #4 – Creating & Saving A New Document – Action Step – Time To Get Started!

02 : Step 1: Phenomenal Fundamentals of Photoshop (PFP)

– Work Files – Download These – Overview – PFP #1 – Why Adding & Transforming Images Are Fantastic – PFP #2 – The Invaluable Benefits Of Modifier Keys – PFP #3 – Simple Superior Cropping – PFP #4 – Canvas Size vs Image Size – Text – The Major Cornerstone For Adding Amazement – Hidden Secret #1 – Save At Least 35% Of Your Time With Auto Select – Hidden Secret #2 – Easily Undo Mistakes Using The History Panel – Action Step – Take Action With Images & Text

03 : Step 2: The Art Of Using Layers

– Overview – Elite Tip #1 – Understanding Layers With No Hassle – Duplicating Layers – The Ultimate Time Saver – Elite Tip #2 – Getting Connected With Linking Layers – Elite Tip #3 – Organising To Perfection By Grouping Layers – Important – Why You Must Know About Merging Layers – Bonus Tip – Creative Designs With Flipping Layers – Elite Tip #4 – Creating A Striking Appearance With Layer Styles – Everything You Need To Know About Adjustment Layers – The Awesome Capabilities Of Layer Masks – Astonishing Fusions With Text & Images – Action Step – Experiment With Layers

04 : Step 3: Why Selections Are Superb

– Overview – Selection Tools #1 – Making A Dynamic Entry With The Marquee Tool – Selection Tools #2 – Mastering Freehand Selections The Easy Way – Selection Tools #3 – Mastering Freehand Selections The Easier Way – Selection Tools #4 – Getting Linear With The Polygonal Lasso Tool – Bonus tip #1 – Boost Selections By At Least 33% Using The Magic Wand Tool – Bonus Tip #2 – Success Secrets With Layer Ordering – The Quick Selection Tool – A Tool You Must Not Go Without – Creating Professional Images With Refine Edge – Color Range – Why It’s Such A Tremendous Boon – Hidden Secret – Removing Annoying Backgrounds From Images – Midterm – Action Step – Start Using Selections

05 : Step 4 (part 1): The Marvellous World Of Colors

– Overview – Color Corrections #1 – Hue, Saturation & Lightness – Color Corrections #2 – How To Correctly Adjust Brightness & Contrast – The Truth Behind Adjustments & Adjustment Layers – Color Corrections #3 – Revamping Images With Color Balance – Color Corrections #4 – Finding A Level That’s Right For You – Going Old School With Black & White – Curves – A Superior Method To Transform Your Images – Enhancing Adjustment Layers Using The Brush Tool & Opacity – Hidden Secret #2 – Groovy Designs & Backgrounds – Action Step – Time For Some Colors

06 : Step 4 (part 2): Working Wonders With Removing Objects

– Overview – Spot Healing Brush Tool – Say Goodbye To Blemishes – Healing Brush Tool – More Blemish Removal Secrets – Bonus Tip #1 – Why The Clone Stamp Tool Is A Superb Boon – Bonus Tip #2 – Dust & Scratches: Out With The Old, In With The New – Eraser Tool – How Simple Alterations Can Be Very Effective – Action Step – Remove Those Objects

07 : Conclusion

– Final Action Step – Putting It All Together – Final Quiz – Sources & References For Images Used

مشخصات دیگر فیلم آموزشی The Photoshop Secret – How To Learn Photoshop CS6 In 2 Hours :
– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Udemy– مدت زمان آموزش : 2 ساعت– پروژه ی تمرینی : ندارد– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس فارسی : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .
لینک دانلود