تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی Ultimate Swift Programming

به روز رسانی :

1393/02/28 - قسمت چهارم اضافه شد .

Ultimate Swift Programming ، فیلم آموزشی برنامه نویسی سویفت می باشد که توسط شرکت OReilly تهیه و منتشر شده است تا در اختیار علاقمندان به برنامه نویسی قرار بگیرد . در این فیلم آموزشی که به چهار قسمت تقسیم می شود تلاش شده است تا بطور کامل و جامع شما را با برنامه نویسی در سویفت و برای سیستم عامل IOS آشنا کنند . Paris Buttfield-Addison ، Jonathon manning و Tim Nugent که مدرسین Ultimate Swift Programming می باشند ابتدا مباحث اولیه را توضیح می دهند و سپس به سراغ آموزش مباحث حرفه ای و پیشرفته می روند . در فیلم آموزشی Ultimate Swift Programming به مباحثی از قبیل سویفت چیست ، اوپراتور ها ، متغیر ها و داده ها ، رسانه ، ایکس کد ها ، ابزار و خدمات ، مبانی پایه ای ، کنترل پنجره ها ، محدودیت در IOS ، کار با داده ها ، گرافیک ، انیمیشن ، برقراری ارتباط با NSURLSession ، طراحی و … پرداخته می شود . این دوره در چهار قسمت می باشد که ما سه قسمت آن را برایتان قرار دادیم و در صورت انتشار قسمت چهارم را نیر قرار خواهیم داد .

تصاویری از فیلم آموزشی Ultimate Swift Programming :

Ultimate Swift Programming
Ultimate Swift Programming
  مباحث این دوره آموزشی :

  01. Swift

– Welcome to Swift  (Free) – This video introduces you to what Swift is, why you should care what it is, and what it’s for. – Variables, Types of Data and Collections  (Free) – Control Flow, Functions and Closures  (Free) – Objects & Extensions  (Free) – Operators

02. Tools and Services

– Xcode – Interface Builder – iOS Simulator – iTunes Connect and TestFlight – Developer Portal

03. The Basics

– Your First iOS App  (Free) – Your First OS X App – iOS App Lifecycle – OS X Lifecycle – Organizing Your Project in Xcode – Targets vs Products

04. Architecture

– Model-View-Controller – Windows and Window Controllers – View Controllers, Custom View Controllers – Actions and Outlets – Operation Queues – AppNap – NSNotificationCenter

05. Views and View Controllers

– Layouts with Constraints – Constraints on iOS, Size Classes – Touches and Gesture Recognizers – Table Views on iOS – Table Views on OS X – Scroll Views – Web Views – Popovers – Custom iOS Keyboards

06. Graphics and Animation

– Views – Custom Views – Bezier Paths, Filling and Stroking Shapes – Images – Blend Modes – Layers – Shape Layers, Masking with Layers – Transforming Layers, Applying Animations to Layers – CAKeyframeAnimation, Using Different Animation Curves – UIDynamics on iOS – UIView Animations – Graphics on OS X

07. Media

– Video Playback with AV Foundation – Accessing the iTunes Library on iOS – Using the Camera and Photos – Sharing and Share Extensions – Game Controllers

06. Text and Speech

– Localization and Internationalization – Text – NSFormatter / DataDetector / Dynamic Text – Speech Synthesis  (Free)

07. Real World

– Getting the Device’s Location – Maps – Geocoding and Reverse Geocoding – Motion Sensors on iOS – Local Notifications on iOS – Notifications on OS X – Appearance Customization – TouchID

08. Working with Data

– Networking with NSURLSession – NSUserDefaults, Accessing the File System, Working within the Sandbox – NSBundle – Accessing the Address book – Accessing the Calendar – UIDocument – NSDocument – Undo  (Free) – Background Processing and Non Standard Apps – Error Handling

09. iCloud

– Intro to iCloud, Setting up iCloud – Key-value Store and CloudKit – Storing Files in iCloud. Using NSMetadataQuery.

10. Diary App for iOS

– Features and Architecture – Document Class Setup and iCloud – Document List – Document Editing and Saving – Adding Image Capture – Adding Location Capture – Document: Handling the Keyboard – Conflict Handling

11. Diary App for Mac

– App Setup and iCloud Setup – Document Setup – Document Editing and Saving – Viewing Location and Image – Adding Handoffs to the iOS app

12. Instruments and Debugging

– Using Instruments – Using the Debugger – NS File Manager

مشخصات دیگر فیلم آموزشی Ultimate Swift Programming :–  ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : OReilly– مدرسین : Paris Buttfield-Addison ، Jonathon manning و Tim Nugent– پروژه تمرینی : ندارد– نرم افزار مورد نیاز : Swift– تاریخ انتشار : 11-02-2015– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : flv برای درخواست فیلم های آموزشی به اینجا مراجعه کنید .
لینک دانلود