دانلود فیلم دوره آموزشی ویژوال استدیو 2010 و دات نت و فریم ورک

فیلم دوره آموزشی ویژوال استدیو 2010 و دات نت و فریم ورک 4 Visual Studio 2010 and .NET Tutorials را برای شما آماده کردیم ، شما با دریافت این فیلم همه چیز را در مورد ویژوال استودیو و نت و فریم ورک خواهید آموخت، بدون شک این دو نرم افزار کاربرد های بسیاری دارند و امیدواریم برای شما مفید واقع شود . Visual.Studio.2010.and-.NET.www.download.ir فایل های موجود در این دوره ی آموزشی :

– Agile Planning With VSTS 2010 – Bottom Up Design Suhail Dutta – Branching and Merging Visualization with Team Foundation Server 2010 – Brian Harry Team Foundation Server 2010 – Business Alignment VSTS 2010 – Cameron Skinner Visual Studio Team System 2010 Architect – Code Focused Development with Visual Studio 2010 – CSharp4 Meet the Design Team – C Sharp Four Questions And Reasons – Historical Debugger And Test Impact Ana lysis In Visual Studio Team System 2010 – Inside CSharp4 – Lab Management coming to Visual Studio Team System 2010 – Manual Testing With Visual Studio Team System 2010 – New Web Test Debugging Features In Visual Studio Team System 2010 – Parallel Debugging With VS 2010 – Parallel Extensions With Net Fx4 – Parallel Patterns Library – Paramesh Rico The Future of Visual Studio Extensibility – Requirements Management With Team Foundation Server 2010 – Sharepoint Dev With VS 2010 – Software Quality VSTS 2010 James Whittaker – Soma VS 2010 Key Themes for Visual Studio 2010 – t39f – t73m – Team Build 2010 Jim Lamb – Team Foundation Server 2010 Setup And Admin-Final – Team System Web Access 2010 – Test Driven – The Future Of CSharp – Top Down Design Mark Groves – VC Plus Plus 10 – Visual Studio 2010 Overview – VS 2010 ASPNET ASP NET4 – VS 2010 Data Platform Data Platform – VS 2010 Managed Languages Whats New Languages – VS 2010 Overview Welcome – VS 2010 Overview Whats New VS 2010 – VS 2010 Parallel Parallel Computing – VS 2010 Summary-Summary – VSTS 2010 Announcing Visual Studio Team System 2010 – Web Dev And Deploy With VS 2010 – WPF Improvements in Visual Studio 2010 for Building Business Apps

لینک دانلود