دانلود فیلم دوره آموزشی ویژوال استدیو 2010 و دات نت و فریم ورک

فیلم دوره آموزشی ویژوال استدیو 2010 و دات نت و فریم ورک 4 Visual Studio 2010 and .NET Tutorials را برای شما آماده کردیم ، شما با دریافت این فیلم همه چیز را در مورد ویژوال استودیو و نت و فریم ورک خواهید آموخت، بدون شک این دو نرم افزار کاربرد های بسیاری دارند و امیدواریم برای شما مفید واقع شود .

 

Visual.Studio.2010.and-.NET.www.download.ir

 

فایل های موجود در این دوره ی آموزشی :

– Agile Planning With VSTS 2010
– Bottom Up Design Suhail Dutta
– Branching and Merging Visualization with Team Foundation Server 2010
– Brian Harry Team Foundation Server 2010
– Business Alignment VSTS 2010
– Cameron Skinner Visual Studio Team System 2010 Architect
– Code Focused Development with Visual Studio 2010
– CSharp4 Meet the Design Team
– C Sharp Four Questions And Reasons
– Historical Debugger And Test Impact Ana lysis In Visual Studio Team System 2010
– Inside CSharp4
– Lab Management coming to Visual Studio Team System 2010
– Manual Testing With Visual Studio Team System 2010
– New Web Test Debugging Features In Visual Studio Team System 2010
– Parallel Debugging With VS 2010
– Parallel Extensions With Net Fx4
– Parallel Patterns Library
– Paramesh Rico The Future of Visual Studio Extensibility
– Requirements Management With Team Foundation Server 2010
– Sharepoint Dev With VS 2010
– Software Quality VSTS 2010 James Whittaker
– Soma VS 2010 Key Themes for Visual Studio 2010
– t39f
– t73m
– Team Build 2010 Jim Lamb
– Team Foundation Server 2010 Setup And Admin-Final
– Team System Web Access 2010
– Test Driven
– The Future Of CSharp
– Top Down Design Mark Groves
– VC Plus Plus 10
– Visual Studio 2010 Overview
– VS 2010 ASPNET ASP NET4
– VS 2010 Data Platform Data Platform
– VS 2010 Managed Languages Whats New Languages
– VS 2010 Overview Welcome
– VS 2010 Overview Whats New VS 2010
– VS 2010 Parallel Parallel Computing
– VS 2010 Summary-Summary
– VSTS 2010 Announcing Visual Studio Team System 2010
– Web Dev And Deploy With VS 2010
– WPF Improvements in Visual Studio 2010 for Building Business Apps

لینک دانلود