تبلیغات
تبلیغات

دانلود فیلم مستند Worlds Deadliest Animals خطرناکترین حیوانات جهان

Worlds Deadliest Animals خطرناکترین حیوانات جهان ، یک مجموعه مستند علمی است که توسط نشنال جئوگرافیک تهیه شده است. در این فیلم مستند چند قسمتی شما با خطرناکترین موجودات در تمام قاره های جهان آشنا می شوید. در این قسمت با جنگل های آمازون ،حیات وحش و خطرات این جنگل آشنا خواهید شد .

Sometimes distinguishing between furry cuteness and pure destruction is not an easy task. In fact, many of the animals kingdom’s cutest critters also happen to be its most prolific killers. You think that cute little puffer fish is adorable? Will you hold your breath as you reach to pet it? The answer is yes. Forever. So keep that in mind as you read through our list of the worlds most dangerous animals.
 

تصاویری از فیلم مستند Worlds Deadliest Animals خطرناکترین حیوانات جهان  :

Worlds-Deadliest-Animals.www.Download.ir

 

دانلود فیلم مستند Worlds Deadliest Animals خطرناکترین حیوانات جهان یا لینک مستقیم از دانلود فارسی

لینک دانلود