دانلود فیلم های آموزشی Study English – IELTS Preparation Series 1-2-3

سری کامل فیلم های آموزشی زبان انگلیسی آیلتس Study English – IELTS Preparation Series 1-2-3 با بهترین کیفیت به سایت اضافه شد . این مجموعه در 3 سری در دسال های 2005 ، 2008 و 2010 در شبکه Australia network پخش شده که مورد توجه همگان قرار گرفت . این مجموعه آموزش زبان انگلیسی IELTS مجموعه ای از فیلم های آموزشی زبان انگلیسی IELTS Preparation Series می باشد که برای زبان آموزان و علاقمندان دارای مهارت متوسطه متوسطه و پیشرفته پیشنهاد می شود . با استفاده از این مجموعه آموزشی زبان می توانید مهارت ها و استراتژی هایتان را برای فراگیری هر چه بهتر زبان انگلیسی تقویت کنید . در هرکدام از قسمتهای برنامه IELTS Preparation Series 1-2-3 موضوعات و جنبه های گوناگون زبان انگلیسی مورد توجه قرار می گیرد . تماشا کردن ، خواندن و گوش دادن همراه با یادداشات های روزانه می تواند به راهنمایی و تقویت شما کمک بسزایی کند .

Study English - IELTS Preparation Series

لیست قسمت های موجود در این مجموعه :

26 – Urban Archaeology.mp4    36.63 MB   
4 – Rising Dollar.mp4    36.36 MB   
18 – Salinity.mp4    36.26 MB   
13 – Under the Sea.mp4    35.9 MB   
11 – Recounting the Past.mp4    35.85 MB   
19 – Weather Report.mp4    35.52 MB   
12 – Carbon Cycle.mp4    35.43 MB   
8 – Crocodile Tourism.mp4    35.28 MB   
23 – Octopuses.mp4    35.1 MB   
17 – Water and Ageing.mp4    35.01 MB   
2 – Vitamin D.mp4    34.9 MB   
6 – Greenhouse Gases.mp4    34.84 MB   
25 – Copyright.mp4    34.71 MB   
21 – Watching Birds.mp4    34.5 MB   
7 – Enviro-Loo.mp4    34.5 MB   
15 – Sea Floor.mp4    34.45 MB   
22 – Finance Report.mp4    34.43 MB   
24 – Perfect Siesta.mp4    34.06 MB   
20 – Torres Strait.mp4    33.71 MB   
3 – Company Growth.mp4    33.22 MB   
1 – Electronic Crime.mp4    33.2 MB   
16 – DVT.mp4    32.95 MB   
9 – ADHD.mp4    32.53 MB   
5 – Global Warming.mp4    32.46 MB   
10 – Solar House.mp4    32.33 MB   
14 – Junk DNA.mp4       
24 – New Training.mp4    37.66 MB   
23 – Eco-systems.mp4    37.52 MB   
10 – Durians.mp4    37.49 MB   
22 – Phonics.mp4    37.32 MB   
13 – Welding.mp4    37.13 MB   
26 – General Task Writing.mp4    36.87 MB   
5 – Virtual Doctor.mp4    36.8 MB   
7 – Mars.mp4    36.67 MB   
20 – Zoos.mp4    36.58 MB   
16 – Glass Artist.mp4    36.53 MB   
3 – Jarrah Forest.mp4    36.52 MB   
1 – Eye Testing.mp4    35.94 MB   
19 – Old Trees.mp4    35.93 MB   
6 – Lasers.mp4    35.82 MB   
25 – Academic Writing.mp4    35.54 MB   
8 – Air Archive.mp4    35.52 MB   
12 – Cane Toads.mp4    35.51 MB   
15 – Astronomer.mp4    35.51 MB   
9 – Whale Sharks.mp4    35.49 MB   
4 – Clouds.mp4    35.49 MB   
2 – Ginseng.mp4    35.32 MB   
14 – Termites.mp4    35.14 MB   
18 – Outback Tourism.mp4    35.05 MB   
11 – Mangroves.mp4    34.88 MB   
21 – Health.mp4    34.76 MB   
17 – Naturopathic Medicine.mp4       
5 – Vocabulary Range.mp4    43.05 MB   
11 – Grammatical Range in the Speakin.mp4    39.28 MB   
1 – IELTS Assessment Criteria.mp4    38.95 MB   
9 – Speaking Coherently.mp4    38.83 MB   
7 – The Speaking Test.mp4    38.59 MB   
10 – Vocabulary for Speaking.mp4    38.09 MB   
4 – Sentence Types.mp4    38.06 MB   
8 – Speaking Fluently.mp4    37.79 MB   
12 – Intonation.mp4    37.6 MB   
2 – Writing Task Response.mp4    37.2 MB   
3 – Coherence and Cohesion in Writing.mp4    36.98 MB   
13 – Reading Skills and Question Ty.mp4    36.38 MB   
14 – General Training Reading.mp4    36.21 MB   
6 – Question Tasks and Topics.mp4    33.54 MB   
11 – Vocabulary Exercise.mp4    974.71 KB   
2 – Vocabulary Exercise.mp4    944.67 KB   
14 – Vocabulary Exercise.mp4    938.06 KB   
6 – Vocabulary Exercise.mp4    910.83 KB   
13 – Vocabulary Exercise.mp4    896.6 KB   
12 – Vocabulary Exercise.mp4    887.99 KB   
8 – Vocabulary Exercise.mp4    862.01 KB   
10 – Vocabulary Exercise.mp4    860.68 KB   
3 – Vocabulary Exercise.mp4    856.92 KB   
9 – Vocabulary Exercise.mp4    852 KB   
4 – Vocabulary Exercise.mp4    835.42 KB

دانلود فیلم های آموزشی Study English – IELTS Preparation Series 1-2-3 زبان انگلیسی آیلتس با لینک مستقیم و بصورت رایگان از دانلود فارسی

لینک دانلود