دانلود مجموعه کامل بازی سیمز The Sims All Expansion And Stuff با کرک

دانلود مجموعه کامل بازی سیمز The Sims All Expansion And Stuff با کرک

The Sims

[Base Game] +[Expansion Packs]

The Sims: Livin’ Large The Sims: House Party The Sims: Hot Date The Sims: Vacation The Sims: Unleashed (Pets) The Sims: Superstar The Sims: Makin’ Magic

دانلود – حجم 2.14 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال + راهنمای نصب ( انگلیسی )

The Sims 2 Completed Ultimate Collection

[Base Game]

The Sims 2

دانلود – حجم 2.42 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

The Sims 2 + All Expansion Easy Install

دانلود – حجم  3.10 گیگابایت

دانلود – کرک

 [Expansion Packs]

 University

دانلود – حجم 820 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

 Nightlife

دانلود – حجم 1.11 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

 Open For Business

دانلود – حجم 616 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

Pets

دانلود – حجم 666 مگابایت

دانلود – کرک + سریال نامبر

Seasons

دانلود – حجم 730 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

Bon Voyage

دانلود – حجم 771 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

Free Time

دانلود – حجم 967 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

Apartment Life

دانلود – حجم 970 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

[Stuff Packs]

Holiday Party Pack

دانلود – حجم 70 مگابایت

Family Fun Stuff

دانلود – حجم 241 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

Glamorous Life

دانلود – حجم 269 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

Happy Holiday Stuff

دانلود – حجم 135 مگابایت

Celebration Stuff

دانلود – حجم 288 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

H&M Fashion Stuff

دانلود – حجم 394 مگابایت

دانلود – کرک + سریال نامبر

Teen Style Stuff

دانلود – حجم 386 مگابایت

دانلود – کرک + سریال نامبر

Kitchen & Bath Interior Design

دانلود – حجم 371 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

IKEA Home Stuff

دانلود – حجم 340 مگابایت

دانلود – کرک + سریال نامبر

Mansion & Garden Stuff

دانلود – حجم 436 مگابایت

دانلود – کرک + سریال نامبر

 

[Stories]

Life Stories

دانلود – حجم 2.19 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

Pet Stories

دانلود – حجم 2.16 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

Castaway Stories

دانلود – حجم 2.26 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

[Compilation Packs]

The Sims 2 Deluxe

دانلود – حجم 3.1 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

The Sims 2 Double Deluxe

دانلود – حجم  گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

[Others]

My Sims – Play and Trade with Friends Online!

دانلود – حجم 1.37 گیگابایت

The Sims Carnival – Snapcity

دانلود – حجم 198 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

The Sims Carnival – Bumper Blast

دانلود – حجم 192 مگابایت

دانلود – کرک + سریال

 

The Sims 2 All Patchs

دانلود – حجم 453 مگابایت

مجموعه کرک های سیمز 2 و تمامی اکسپنشن ها همراه با سریال نامبر و نرم افزارهای مورد نیاز برای نصب بازی

دانلود – حجم 272 مگابایت

  

The Sims 3 Completed Ultimate Collection

[Base Game]

The Sims 3

دانلود نسخه فشرده – حجم 4.36 گیگابایت

دانلود نسخه کامل – حجم 4.95 گیگابایت

The Sims 3 – Update 1.50.56

دانلود – حجم 1.2 گیگابایت

[Expansion Packs]

World Adventures

دانلود – حجم 5.08 گیگابایت

Ambitions

دانلود – حجم 5.29 گیگابایت

Late Night

دانلود – حجم 4.86 گیگابایت

Generations

دانلود – حجم 4.86 گیگابایت

Pets

دانلود – حجم 4.64 گیگابایت

Showtime

دانلود – حجم 4.81 گیگابایت

Supernatural

دانلود – حجم 2.98 گیگابایت

Seasons

دانلود – حجم 3.76 گیگابایت

University Life

دانلود – حجم 4.92 گیگابایت

دانلود – کرک + سریال

Island Paradise

دانلود – حجم 2.84 گیگابایت

Into the Future

[Stuff Packs]

High-End Loft Stuff

دانلود – حجم 4.81 گیگابایت

Fast Lane Stuff

دانلود – حجم 2.61 گیگابایت

Outdoor Living Stuff

دانلود – حجم 5.03 گیگابایت

Town Life Stuff

دانلود – حجم 1.83 گیگابایت

Master Suite Stuff

دانلود – حجم 2.33 گیگابایت

Katy Perry’s Sweet Treats

 دانلود – حجم 1.1 گیگابایت

Diesel Stuff

دانلود – حجم 1.09 گیگابایت

70s, 80s, & 90s Stuff

دانلود – حجم 1.28 گیگابایت

Movie Stuff

دانلود – حجم 1.62 گیگابایت

[Compilation Packs]

Deluxe

Plus Pets

Plus Showtime

Plus Supernatural

Plus Seasons

Plus University Life

Plus Island Paradise

[Medieval]

[Social]