دانلود مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی English World Level 1-5

کتاب های آموزش زبان انگلیسی English World یکی از معتبرترین کتاب ها در حوزه آموزش زبان انگلیسی می باشد که در بسیاری از آموزشگاه های کشور توسط اساتید زبان تدریس می شود . در دوران کنونی دانستن زیان انگلیسی یک از مهم ترین هدف ها برای افراد می باشد و پدران و مادران سعی می کنند که کودکان خود را از کودکی به کلاس های آموزش زبان انگلیسی بفرستند تا به آن ها در این مهم کمک کنند , اما دیگر شما نیازی به رفتن به آموزشگاه های مختلف و صرف هزینه های زیاد را ندارید , می توانید  بوسیله این کتاب ها خود در خانه به یادگیری زیان انگلیسی بپردازدید و خود آن را به فرزندان خود تدریس کنید زیرا سطح اول آن مخصوص کودکان طراحی شده است . این کتاب ها دارای 4 مرحله می باشند که شما می توانید با توجه به سواد خود به یکی از آن ها که شامل مراحل : مناسب برای کودکان , مقدماتی , مبتدی و پیشرفته می باشد مراجعه نمایید و بنا به نیازتان از آن ها نهایت بهره را ببرید . هر دوره شامل 3 کتاب برای کار در کلاس , گرامر و تکالیف در خانه در نظر گرفته شده است که این روش از بهترین روش های آموختن زبان انگلیسی می باشد . تلفظ لغات و شکل ادا کردن صحیح کلمات نیز یکی دیگر از دغدغه دانش آموزان است که در در هر بخش تمامی کلمات مورد استفاده شده در آن بخش و متن ها به صورت صوتی موجود می باشد. در این مجموعه بیش از 7 ساعت فایل آموزشی صوتی قرار دارد .

 این مجموعه شامل مباحث زیر می باشد :

L1: Workbook, Pupilbook, Grammar Practicebook, audio, Teachersbook + DVD 

L2: Workbook, Pupilbook, Grammar Practicebook, audio 

L3: Workbook, Pupilbook, Grammar Practicebook, audio, CDrom 

L4: Workbook, Grammar Practicebook 

L5: Workbook, Pupilbook, audio

ژانر : آموزش زبان انگلیسی

سطح : For Children / Elementary / Beginner / Intermediate

 دانلود مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی English World Level 1-5 با لینک مستقیم از دانلود فارسی

لینک دانلود