دانلود مجموعه کامل مدل های آماده سه بعدی CGAxis Vol.1-90

آیا شما در زمینه انیمیشن سازی ، فیلم سازی ، بازی سازی و … فعالیت میکنید ؟ آیا استفاده از مدل های آماده و تکستچر‌های طبیعی برای پروژه شما اهمیت زیادی دارد ؟ پس مجموعه CGAxis 3D Models Full Collection را به هیچ عنوان از دست ندهید . کمپانی CGAxis در تولید مدل های آماده سه بعدی و تکستچر‌های واقع‌گرایانه‌ بسیار پیشرو می باشد به این گونه که چندین هزار مدل سه بعدی قابل دانلود را برای استفاده در نرم‌افزارهای سه بعدی‌ سازی معروف مانند 3DS Max ، Cinema 4D ، VRAY، Advanced Render و Mental Ray ارائه کرده است که همچنین از کیفیت های بسیار بالایی برخوردار می باشد .

cgaxis

CGaxis 3D Models CGaxis Models Volume.01 Plants CGaxis Models Volume.02 Barthrooms CGaxis Models Volume.03 Doors CGaxis Models Volume.04 Electronics CGaxis Models Volume.05 Trees CGaxis Models Volume.06 Flowers CGaxis Models Volume.07 Furniture CGaxis Models Volume.08 Food CGaxis Models Volume.09 Lighting Collection CGaxis Models Volume.10 Kitchen Appliances CGaxis Models Volume.11 Office Furniture CGaxis Models Volume.12 Office Appliances CGaxis Models Volume.13 party Collection CGaxis Models Volume.14 Trees II CGaxis Models Volume.15 Exotic Plants CGaxis Models Volume.16 Lights II CGaxis Models Volume.17 Furniture II CGaxis Models Volume.18 Electronics II CGaxis Models Volume.19 Garden Plants CGaxis Models Volume.20 Home and Kitchen Appliances CGaxis Models Volume.21 Plants II CGaxis Models Volume.22 Bathrooms CGaxis Models Volume.23 Books CGaxis Models Volume.24 Aquariums CGaxis Models Volume.25 Furniture III CGaxis Models Volume.26 Flowers II CGaxis Models Volume.27 Bedrooms CGaxis Models Volume.28 Trees III CGaxis Models Volume.29 Food II CGaxis Models Volume.30 Street Equipment CGaxis Models Volume.31 Music Studio CGaxis Models Volume.32 Supermarket CGaxis Models Volume.33 Kitchen Appliances II CGaxis Models Volume.34 Trees IV CGaxis Models Volume.35 Lights III CGaxis Models Volume.36 Fences CGaxis Models Volume.37 Gadgets CGaxis Models Volume.38 Furniture IV CGaxis Models Volume.39 3D Christmas CGaxis Models Volume.40 Toys CGaxis Models Volume.41 Electronics III CGaxis Models Volume.42 Stairs CGaxis Models Volume.43 Books II CGaxis Models Volume.44 Street Equipment II CGaxis Models Volume.45 3D Fireplaces CGaxis Models Volume.46 3D Windows CGaxis Models Volume.47 3D Blinds CGaxis Models Volume.48 3D Modern Furniture CGaxis Models Volume.49 3D Bedrooms II CGaxis Models Volume.50 3D Plants III CGaxis Models Volume.51 3D Garden Furniture CGaxis Models Volume.52 3D Supermarket II CGaxis Models Volume.53 3D Books III CGaxis Models Volume.54 3D Trees V CGaxis Models Volume.55 3D Medical CGaxis Models Volume.56 3D Food III CGaxis Models Volume.57 3D Gym Equipment CGaxis Models Volume.58 3D Food IV CGaxis Models Volume.59 3D Electronics IV CGaxis Models Volume.60 3D Plants IV CGaxis Models Volume.61 3D Kitchen Appliances CGaxis Models Volume.62 3D Trees VI CGaxis Models Volume.63 3D Flowers III CGaxis Models Volume.64 Supermarket III CGaxis Models Volume.65 Gadgets II CGaxis Models Volume.66 Garden Plants II CGaxis Models Volume.67 Trees VII CGaxis Models Volume.68 Furniture V CGaxis Models Volume.69 Trees VIII CGaxis Models Volume.70 Supermarket IV CGaxis Models Volume.71 3D Food V CGaxis Models Volume.72 Trees IX CGaxis Models Volume.73 3D Food VI CGaxis Models Volume.74 Electronics V CGaxis Models Volume.75 Furniture VI CGaxis Models Volume.76 Trees X CGaxis Models Volume.77 Electronics VI CGaxis Models Volume.78 Furniture VII CGaxis Models Volume.79 Doors II CGaxis Models Volume.80 Office Furniture II CGaxis Models Volume.81 Lights IV CGaxis Models Volume.82 Windows II CGaxis Models Volume.83 Decorations CGaxis Models Volume.84 Bathrooms III CGaxis Models Volume.85 Exotic Plants II CGaxis Models Volume.86 Kitchen Furniture CGaxis Models Volume.87 Bar Equipment CGaxis Models Volume.88 Sport Equipment CGaxis Models Volume.89 Hedges 3D CGaxis Models Volume.90 Home Devices

CGaxis Collection 3D Interiors CGaxis Collection 3D Interiors Volume.1 CGaxis Collection 3D Interiors Volume.2

CGAxis 3D Models Full Collection

لینک دانلود