تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار AppPerfect Load Test v15.0.0.20170816-4829 – win

AppPerfect Load Test، این نرم افزار ابزاری برای مدیریت و تست عملکرد شبکه های کامپیوتری است که می تواند میزان عملکرد یک شبکه را ارزیابی و تست کند. اکثر مسائل مربوط به عملکرد نرم افزار و ثبات عملکرد آنها زمانی رخ می دهد که سرور توانایی پشتیبانی کاملی از انتظارات کاربر را نداشته باشد. AppPerfect Web Test Load کمک می کند تا شبکه ای شامل هزاران کاربر را به شیوه ای واقع بینانه طراحی و شبیه سازی کنید که می تواند برای بارگیری زیرساخت های برنامه ها برای تست عملکردشان، قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی نرم افزار بسیار کمک می کند تا یک شبکه قبل از راه اندازی سراسری مورد سنجش کاملی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن بصورت کامل مشخص شود. در این حالت اپراتورها و پشتیبان های شبکه می توانند نقاط ضعف آن را برطرف نمایند که این مسئله باعث افزایش عملکرد شبکه خواهد شد.

AppPerfect.Load.Test.center

ویژگی های نرم افزار AppPerfect Load Test v15.0.0.20170816-4829:

شبیه سازی مسائل مربوط به پیکربندی سرور

شبیه سازی کاربران استفاده کننده از شبکه

امکان شخصی سازی کاربران

امکان شبیه سازی مجوزهای شبکه ای

و …

مشخصات نرم افزار AppPerfect Load Test v15.0.0.20170816-4829:

پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018نوع نرم افزار : ابزار شبکهنوع فایل : EXE

AppPerfect Load Test v15.0.0.20170816-4829 - win

AppPerfect Load Test is a fully Automated Load Test, Stress Test and Performance Test Solution that is easy to use and cost effective. Most application performance and stability issues arise only when the server is stressed with a high user load. AppPerfect Web Load Test helps you design and simulate thousands of users in a realistic manner which can be used to load test your application infrastructure for performance, reliability and scalability.


 

AppPerfect Load Test is designed to answer vital questions such as:
Do you know the number of concurrent users/requests your application can support ?
Is your current infrastructure sufficient to meet your user demand ?
Will your application scale as more users access it ?
How does your application's response time change as number of users increase ?
Does your Web application perform the same after 96 hours of deployment as it did after 4 hours ?
AppPerfect Load Test can help you identify a variety of problems before you go into production:
Software design issues (incorrect concurrency/pooling mechanism, poor optimization, memory build-up, etc.)
Server configuration issues (Web server, application server, database server, load balancer, etc.)
Hardware limitation issues (Excessive disk I/O, CPU maximization, memory limitations, network bottleneck, etc.)
AppPerfect Load Test is easy to use with no programming required. It provides a unique view of the target machine with integrated Load Testing, Stress Testing and Performance Testing parameters such as response time and hit count along with monitoring of system resources such as CPU, disk, network and memory.لینک دانلود