دانلود نرم افزار Auto FTP Manager v7.06 – win

Auto FTP Manager، این نرم افزار ابزاری است که برنامه ریزی و اتوماسیون انتقال فایل های FTP شما را به آسانی انجام می دهد. شما می توانید از این نرم افزار کاربردی برای اتصال به هر سرور FTP و آپلود و دانلود فایل های مختلف به طور خودکار استفاده کنید. همچنین با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود تا برنامه کاری خود را به صورت خودکار برنامه ریزی کنید. انتقال و یا همگام سازی فایل ها، بین PC به سرور FTP، PC به PC، و FTP به سرور FTP، به صورت خودکار با توجه به برنامه های انتقال داده شده، از ویژگی های انی نرم افزار به شمار می رود. این نرم افزار طبق قواعد خاصی که دارد تعریف می کند که چه فایل ها و پوشه هایی باید منتقل شوند. پروفایل های انتقال اتوماتیک می توانند هر چیزی را از یک پرونده به کلیه پوشه ها آپلود یا دانلود کنند یا با استفاده از دو دایرکتوری، آنها را همگام سازی کنند. فیلترهای پیشرفته موجود در این نرم افزار کنترل می کنند که کدام فایل ها براساس نوع، نام، اندازه یا تاریخ اصلاح آنها منتقل می شود. توضیحات بیشتر در سایت شرکت سازنده.

Auto.FTP.Manager.center عکس سنتر

Auto FTP Manager v7.06 - win

Auto FTP Manager makes it easy to schedule and automate your FTP transfers. Use Auto FTP Manager to connect to any FTP server and automatically upload and download files. Plan and automate your workflow. Move or synchronize files, between PC to FTP Server, PC to PC, and FTP Server to FTP Server, automatically according to a schedule. The easy-to-use wizard creates Action Rules, which define what files and folders are to be transferred. Automated Transfer Profiles can upload or download anything from a single file to entire folders, or synchronize two directories. Advanced filters control which files are transferred based on their type, name, size, or modification date.

لینک دانلود