تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود نرم افزار Blue Cat Audio Blue Cats Destructor v1.41 – win

Blue Cats Destructor، این نرم افزار یک ابزار مدل سازی حرفه ای قدرتمند است که قادر است شبیه سازی هر نوع اعوجاج را مانند تخریب دشوار دیجیتال تا فشرده سازی صاف یا شبیه سازی آمپلی فایر گیتار را انجام دهد. این نرم افزار شامل صدها ایستگاه از پیش تنظیم و مدل های از پیش تعیین شده و یا الهام گرفته از سبک های موسیقی می باشد. تمام پارامترهای ایستگاه از پیش تنظیم شده به طور کامل قابل ویرایش هستند، که به شما امکان دسترسی به تعداد نامحدودی از شبیه سازی های اعوجاج بدون نیاز به خرید ایستگاه از پیش تنظیم شده ی اضافی و یا مدل آمپر برای ساختن تن صدای سفارشی خود را می دهد. توضیحات بیشتر در سایت شرکت سازنده

 

 عکس سنتر Blue.Cat.Audio.Blue.Cats.Destructor.center

Blue Cat Audio Blue Cats Destructor v1.41 - win

lue Cat's Destructor is a powerful distortion and amp sim modeling tool capable of simulating any kind of distortion: from harsh digital destruction to smooth compression or guitar amp simulation (works for clean tones too.), and most importantly, yours. It is delivered with hundreds of presets and predefined models, either inspired by existing gear (guitar & bass amps or cabinets, compressors, pedals, tape machines...) or created by our destructive minds. But the plug-in is not limited to these predefined models: all parameters of existing presets are fully editable, which gives you access to an unlimited number of distortion simulations - no need to purchase extra presets or amp models to build your custom tone.

لینک دانلود