تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود نرم افزار CadsWes RiverWare طراحی رودخانه ها

نرم افزار CadsWes RiverWare طراحی رودخانه ها ، یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدل سازی سیستم رودخانه ها است . نرم افزار CadsWes RiverWare پلت فرم ایده آل برای عملیاتی تصمیم گیری ، پیش بینی پاسخگو ، ارزیابی سیاست های عملیاتی ، بهینه سازی سیستم ، حسابداری آب ، مدیریت حقوق آب و برنامه ریزی منابع بلند مدت استطیف گسترده ای از برنامه های کاربردی با انتخاب timesteps محاسباتی اعم از 1 ساعت تا 1 سال ساخته شده است . نرم افزار CadsWes RiverWare می تواند برای مهندسین و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند بسیار کار آمد و مفید باشد که همچنین با استفاده از این نرم افزار هزینه ها پایین آمده و در بهره وری کار تاثیر زیادی دارد .

ویژگی های نرم افزار CadsWes RiverWare :

فرآیندهای فیزیکی و ویژگی های حوضه

هیدرولوژی و فرآیندهای هیدرولوژیکی مخازن ، انحرافات ، کانال توزیع ، استفاده مصرفی ، تعامل آب های زیرزمینی و مصارف

کیفیت آب از جمله TDS ، DO و دما

تولید برق آبی و انرژی

حقوق آب ، مالکیت آب  و معاملات حسابداری آب

– دارای دو نسخه 32 و 64 بیتی

دانلود نرم افزار CadsWes RiverWare طراحی رودخانه ها
دانلود نرم افزار CadsWes RiverWare طراحی رودخانه ها
 

RiverWare is a river system modeling tool. It is an ideal platform for operational decision-making, responsive forecasting, operational policy evaluation, system optimization, water accounting, water rights administration, and long-term resource planning. The wide range of applications is made possible by a choice of computational timesteps ranging from 1 hour to 1 year

لینک دانلود