تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار CityEditor for Sketchup v2.18.2 – win

CityEditor for Sketchup، این نرم افزار ابزاریست برای Import کردن، ذخیره و Export کردن مدل های CityGML که در بسیاری از صنایع یکی از لازمه های کار است. همچنین این نرم افزار این امکان را به کاربران و متخصصان می دهد که بتوانند داده های جغرافیایی را نیز با فرمت های مختلف جهت استفاده در نرم افزارهای دیگر ذخیره نماینددر هنگام وارد کردن فایل ها، این نرم افزار نه تنها هندسه و مواد فایل های منبع را به دست می گیرد، بلکه ویژگی های شیء مورد نظر را نیز وارد می کند. علاوه بر این، مکانیزم های ویرایش برای این ویژگی ها در طرح ویژگی خاص CityGML و همچنین قابلیت صادرات مدل های ویرایش شده به CityGML نیز در این نرم افزار در دسترس هستند. پس از ویرایش داده های مدل وارد شده در این نرم افزار، آنها می توانند به عنوان مدل های CityGML، اسناد 3D-PDF و ارائه های وب 3D در حالت تعاملی توسط CityBrowser نمایش داده شوند و Export می شوند. توضیحات بیشتر در سایت شرکت سازنده.

CityEditor.for.Sketchup.center عکس سنتر

CityEditor for Sketchup v2.18.2 - win

During the file import, the CityEditor does not only take over the geometry and materials of the source files but also imports object attributes. Moreover, editing mechanisms for those attributes in the CityGML-specific attribute scheme as well as a feature for the export of edited models to CityGML are available.After the editing of imported model data in SketchUp they can be exported from SketchUp as CityGML models, 3D-PDF documents and interactive 3d web presentations that can be displayed by the CityBrowser.

لینک دانلود