تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دانلود نرم افزار e-World Tech ASP.NET Report Maker v12.0.0 – win

e-World Tech ASP.NET Report Maker، این نرم افزار یک ابزار گزارشدهی قدرتمند است که می تواند گزارش هایی از انواع نرم افزارهای وب از جمله: ASP.NET Core 2.1 / 2.2 MVC را در قالب کدهای #C از یک پایگاه داده ای مانند: SQL Server مایکروسافت، MySQL، PostgreSQL، Oracle، SQLite یا Microsoft Acces را تولید کند. شما بلافاصله می توانید جزئیات و گزارش های خلاصه و یا گزارش های crosstab را با نمودار جاوا اسکریپت (HTML 5) (ستون، نوار، خط، پیت، منطقه، شیرینی پزی، چند سری و نمودار انباشته، نمودار شمارنده گوگل و گانت) ایجاد کنید. این نرم افزار برای انعطاف پذیری بالا در انواع شرایط طراحی شده است که گزینه های متعدد آن شما را قادر می سازد تا گزارش هایی را که متناسب با نیازهای شما است، تولید کند. کد تولید شده توسط این نرم افزار برای استفاده بسیار ساده هستند. همچنین استفاده از این نرم افزار می تواند زمان زیادی را صرفه جویی کند. توضیحات بیشتر در سایت شرکت سازنده.

eWorld.Tech.AS.NET.Report.Maker.center عکس سنتر

e-World Tech ASP.NET Report Maker v12.0.0 - win

ASP.NET Report Maker is a powerful reporting tool that can generate ASP.NET Core 2.1/2.2 MVC web application in C# from a Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite or Microsoft Acces database. You can instantly create live detail and summary reports or crosstab reports with javascript (HTML 5) chart (column, bar, line, pie, area, doughnut, multi-series and stacked chart, Google Candlestick and Gantt chart).ASP.NET Report Maker is designed for high flexibility, numerous options enable you to generate the reports that best suits your needs. The generated code is clean and easy-to-customize. ASP.NET Report Maker can save you tons of time and is suitable for both beginners and experienced developers alike.

لینک دانلود