تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار Expert Choice v11.0 – Win

تصمیم گیری همواره فرایندی پیچیده است و از نظر روانشناسی نیز امری مهم و کاربردی شناخته می شود. اینکه بتوان یک فرآیند تصمیم گیری را به صورت کامل مدیریت کرد بیشک امری پیچیده است و نیازمند زمان و ابزار لازم است. اینکه یک نرم افزار بتواند این فرآیند ذهنی را برای شما هدایت کند بی شک نرم افزاری منحصر به فرد است. نرم افزار Expert Choice بی شک ابزار و نرم افزاری بسیار قدرتمند است که شما در امورات یاری و برای تصمیم‌گیری چند معیاره بر اساس روش AHP به شما کمک می کند. این نرم‌افزار دارای توانایی‌های زیادی بوده و علاوه بر امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم‌گیری، بررسی و شماتیک سازی شیوه های تفکر شما و امکان طراحی سوالات، تعیین ترجیحات و اولویت‌ها و  در کنار این همه امکانات با امکان انجام محاسبه وزن نهایی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم‌گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مسئله براساس الگوریتم های طبیعی و محاسباتی و هوش مصنوعی را داراست. این نرم‌افزار همچنین در بسیاری از موارد از نمودارها و گراف‌ها برای ارائه نتایج و عملکردها استفاده می‌کند. و شما می توانید تمامی نیازهای خود را در یک فرآیند تصمیم گیری صحیح بکار ببرید و از آن بهره برداری درست کنید.

Expert Choice center

ویزگی های نرم افزار  Expert Choice: -تعیین الگوهای محاسباتی در تصمیم گیری براساس الگوهای هوش مصنوعی-سامان دهی شیوه ی تفکر-ایجاد چارت تفکر-امکان و ابزار بررسی اولویت ایده های اولیه-ایجاد نمودار سلسله مراتبی-ترکیب و طرح سوالمشخصات نرم افزار Expert Choice  : پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018شرکت سازنده :  Export Choiceنوع نرم افزار : طراحینوع فایل : EXE 

Expert Choice

لینک دانلود