تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار goScreen Corporate v14.0.2.777 – win

goScreen Corporate، این نرم افزار ابزاری جهت مدیریت پنجره های باز شده درون دستکتاپ سیستم های ویندوز می باشد. شاید شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید که در طول روز با انبوهی از پنجره های فعال بر روی دسکتاپ سیستم خود در ازتباط باشید. در این صورت پنجره های فعال می توانند جهت یافتن فایل یا پوشه مورد نظر موجب سردرگمی کاربران باشند. لذا استفاده از نرم افزارهایی جهت مدیریت دسکتاپ می تواند مفید و کاربردی باشد. در حال حاضر تصور کنید که تعدادی از پنجره ها و یا صفحات صفحه نمایش وجود دارد که فقط در یک زمان قابل مشاهده هستند. تمام صفحات از اندازه یکسان برخوردار می باشند. این پنجره ها به اندازه صفحه نمایش مانیتور و یکی بالاتر از دیگری قرار دارد. این کار چگونه انجام می شود؟ این نرم افزار تعدادی از صفحات مجازی روی صفحه نمایش مانیتور ایجاد می کند. هنگامی که یک برنامه شروع می شود، آن را بر روی صفحه نمایش فعلی (فعال) قرار می دهد. هنگامی نرم افزار دیگری پس از آن اجرا می شود و در صفحه نمایش قرار می گیرد، برنامه در صفحه ای که در آن آغاز شده بود، به سمت چپ قرار می گیرد. بنابر این شما همیشه می توانید پنجره مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید. این امکان نیز وجود دارد که پنجره برنامه را از یک صفحه به صفحه دیگر حرکت دهید.

goScreen.Corporate.center

ویژگی های نرم افزار goScreen Corporate v14.0.2.777:

امکان مدیریت پنجره های باز شده

امکان تغییر مکان پنجره های باز شده

رابط کاربری ساده

امکان تغییر اندازه پنجره ها

و …

مشخصات نرم افزار goScreen Corporate v14.0.2.777:

پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018نوع نرم افزار : مدیریت دسکتاپنوع فایل : EXE

goScreen Corporate v14.0.2.777 - win

Think of your desktop as a sheet of paper. It has one visible surface. Now imagine that there is a number of surfaces, or screen pages, with only one visible at a time. All the pages are of the same size − size of the monitor screen and are placed "one above the other". This is how goScreen works. It creates a number of virtual pages on the monitor screen. When a program is started, it is placed on the current - "active" screen page. When one then goes to another page, the program is left on the page where it was started - one can always find it there. It is possible to move program windows from one screen page to another.


Visual appearance:
Change size, position, fonts, colors of goScreen user interface windows,
Assign names to screen pages,
Assign icons to screen pages, using ones from separate files or extracting them from other applications.


Screen pages:
Create up to 80 screen pages, assigning to each of them specific desktop color and wallpaper picture.


Operation:
Define specific keyboard hot key to activate a screen page,
Hide screen pages, which provides with a kind of security mechanism,
Define "sticky" windows that show on all screen pages,
Assign a window to a specific page, or to several of them,
Relocate application windows from one screen page to another,
Define preferred placement of application windows and restore it with a single keystroke or mouse click,
Use layout manager to find a window you need, or to show the desktop,
Perform some actions (close, mimimize, maximize, restore) for all windows on the current page.
There is a number of keyboard and mouse shortcuts to goScreen commands, that you might want to define.
On multiple monitor systems run multiple instances of goScreen to manage different monitors independently,
Create and use different configuration profiles to properly handle different goScreen usage scenarios.

لینک دانلود