دانلود نرم افزار Maxprog eMail Bounce Handler 3.9.5 – win

Maxprog eMail Bounce Handler، نرم افزار مدیریتی را شناسایی کرده است و با استفاده از مجموعه ای از قوانین قابل تنظیم و شناسایی، آدرس های گیرنده را شناسایی می کند و در صورت عدم ارسال ایمیل و یا وجود پیام های ناخواسته اجازه می دهد دوباره سعی کنید پیام خود را ارسال کنید یا آنها را از لیست خود حذف کنید. Email Bounce Handler قادر به پردازش پیام ها از منابع مختلفی مانند فایل های محلی خود، صندوق های پستی و یا کلیب برد است. نحوه دسترسی از راه دور eMail Bounce Handler  بدین صورت است که این نرم افزار با پشتیبانی از هر دو پروتکل POP و IMAP، بازیابی پیام ها و نگه داشتن هر پیام دیگر را بدون دسترسی انجام می دهد و هنگامی که پیام های شما پردازش شد، لیستی از آدرس های ایمیل “خطا دار” دریافت می کنید تا بتوانید از لیست اصلی خود را پاک کنید یا سعی کنید دوباره پیام خود را ارسال کنید. 

 Maxprog.eMail.Bounce.Handler.center

ویژگی های نرم افزار Maxprog eMail Bounce Handler 3.9.5:

 پشتیبانی از POP، APOP و IMAP. 

چند حساب قابل تنظیم

پشتیبانی از SSL کامل v1، v2، v3 و TLS v1.

رابط کاربری ساده

و …

مشخصات نرم افزار Maxprog eMail Bounce Handler 3.9.5:

پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018نوع نرم افزار : مدیریت ایمیلنوع فایل : EXE

Maxprog eMail Bounce Handler 3.9.5 - win

Bounce e-mail (sometimes referred to as bounce mail) is electronic mail that is returned to the sender because it cannot be delivered for some reason. Unless otherwise arranged, bounce e-mail usually appears as a new note in your inbox. E-mail users can encounter bounce e-mail because an addressee has changed his or her address, because their mail box is full, because the note is misaddressed, or for some other reason.


Maxprog has developed eMail Bounce Handler, a bounce email filtering and handling software that recognizes bounce email using a customizable set of rules and extracts recipient's addresses allowing you to use them again to try sending your message or to take them off your list.


eMail Bounce Handler is able to process bounce messages from all kind of sources like your local files, both remote and local mailboxes, plain text drops and from the clipboard. In the case of remote access eMail Bounce Handler gives support for both the POP and the IMAP protocols, retrieving bounce messages and keeping any other message untouched. Once your bounce messages have been processed you get a list of "dead" email addresses you can export in order to clean your original list or to try to send your message again.

لینک دانلود