دانلود نرم افزار Megatech MegaCAD 2D/3D 2015

به روز رسانی :

1394/9/9

نرم افزار Megatech MegaCAD 2D/3D 2015 نرم افزاری مناسب برای طراحی دو بعدی و سه بعدی اشیاء که به راحتی می توانید پارمترهای کوچک را با دقیقترین جزییات به صورت سه بعدی ط راحی کنید . در کمپانی های بزرگ با برنامه های کاربردی گوناگون طراح باید بتوانبد کوچکترین چیزها را طراحی کند . شما میتوانید با نرم افزار Megatech این طراحی ها را به صورت ساده و مناسب انجام دهید . نرم افزار Megatech MegaCAD 2D/3D 2015 با پیروی از یک سیستم مدل سازی و سطح نو آورانه تمام ویژگی های ان استفاده کنید . اگر شما دارای ذهنی خلاق و نو آور می باشید میتوانید مدل خود را با طرح دو بعدی تلفیق کنید و یک مدل مناسب بسازید . نرم افزار Megatech MegaCAD 2D/3D 2015 دارای ویژگی های جدید و بهبود یافته است که به شما کمک می کند تا داده های طراحی را خیلی سریع ایجاد کنید . نرم افزار Megatech MegaCAD 2D/3D 2015 استفاده از ابعاد به جای یک زبان برنامه نویسی برای تعریف بخش را دارا می باشد . و به طور خودکار استنتاج قوانین مربوط به حالت مماس ، عمود و تقارن است که به هیچ گونه دانش برنامه نویسی نیاز ندارد .

 ویژگی های نرم افزار Megatech MegaCAD 2D/3D 2015 : – محیط کاربری ساده و یادگیری راحت نرم افزار برای طراحان و مهندسان– سطح کاربری هوشمند در نرم افزار به منظور ارائه هرچه بهتره برنامه– طراحی پارا متری دقیق و متناسب با نیاز شما– وجود روابط هندسی در ترسیم اشیاء– استفاده از ابعاد به جای زبان برنامه نویسی– عدم نیاز به زبان برنامه نویسی در طراحی– ایده آل از یک سیستم مدل سازی جامد و سطح نوآورانه و کامل از ویژگی های برنامه تهیه پیش نویس 2Dطراحی و تهیه پیش نویس ابزار حرفه ای برای پزشکان– دارای ویژگی های جدید و بهبود یافته

– طراحی پارامتری

لینک دانلود