تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار Spreadsheet Tools LockXLS 2018 v6.2.3 – win

Spreadsheet Tools LockXLS، این نرم افزار از پلاگین های تخصصی فایل های Excel الگو برداری کرده و می تواند به عنوان یک نرم افزار تخصصی در زمینه ایجاد کدهای مختلف و قفل گذاری بر روی فایل های Excel به کار گرفته شود. نرم افزار Spreadsheet Tools LockXLS فرمول ها را ایجاد می کند و کدهای VBA را در دسترس کاربران خود قرار می دهد. می توان گفت این نرم افزار جهت ایجاد سریال ها و کدهای کامپیوتری و همچنین فرمول های مختلف در زمینه های گوناگون طراحی شده است. این نرم افزار همچنین کد کامپیوتر را بر اساس سخت افزار موجود ایجاد کرده و کد فعال سازی را برای باز کردن قفل نرم افزارهایی که کاربران قصد ساخت آنها را دارند نمایش می دهد. سفارشی کردن پیام های نشان داده شده به کاربران در هنگام ثبت نام نیز از ویژگی های دیگر این نرم افزار می باشد.

Spreadsheet.Tools.LockXLS.center

ویژگی های نرم افزار Spreadsheet Tools LockXLS 2018 v6.2.3:

مخفی کردن فرمول ها و کد VBA

تبدیل دفترچه اکسل به برنامه های سفارشی

قابلیت اضافه نمودن گزینه های حفاظت کپی و رایت

کامپایل کتاب ها و اسناد اکسل به فایل های EXE

و …

مشخصات نرم افزار Spreadsheet Tools LockXLS 2018 v6.2.3:

پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018نوع نرم افزار : ویرایش متننوع فایل : EXE

Spreadsheet Tools LockXLS 2018 v6.2.3 - win

LockXLS makes formulas and VBA code unavailable to your customers, adds various registration options - generates hardware based Computer Code, creates Activation Code to unlock the workbook on your customer's PC, customizes the messages shown to customers during registration. The locked workbook may have a trial period and a splash screen. Also it will be converted to an application, which runs on Excel but has no other external dependencies making it easy to distribute.


Hide formulas and VBA Code
The user cannot get access to formulas in locked files, because all possible ways are blocked by LockXLS. LockXLS stores formulas and VBA Code in the encrypted format.


Convert Excel Workbook to application
Workbook can be compiled to executable file, which doesn't have external dependencies. It doesn't require any additional libraries to be installed on the customer's PC.


Add Copy Protection Options
You can apply different protection options to your Excel workbooks - Hardware-Based Activation Code, Password, Trial Period, Serial Number protection. Also, you can add End User License Agreement, Splash screen, Registration Reminder, …


No programming required
You should not be a programmer to use LockXLS. This product is easy to use. It has very simple interface designed to quide you step-by-step to lock your files. Set of Sample Projects simplifies learning the product.


All Excel features are supported
Workbook compiled with LockXLS supports all Excel features. Your workbook should not be changed before compilation. Only, you want to use some advanced features, you should do some programming.


Create MSI package to deploy your workbooks
Your product looks professional with setup package, which has End User License Agreement, Banner image with your logo. Your product appears in the Add\Remove Programs list and could be easily installed\uninstalled.


Compare Excel Workbooks and VBA Projects
xlCompare - Compare and merge Excel Workbooks, Worksheets, Names and VBA projects, including macros, forms and controls. 10+ Time saving commands.


Compile Excel workbook to EXE file
Looking for simple Excel Compiler? Visit xlCompiler website. Compile Excel workbook to standalone application. Excel is not required.


Find out where result of a formula cames from
Dependency Auditor - Analyze and trace dependencies and calculations in your workbook.

لینک دانلود