تبلیغات
تبلیغات

دانلود پلاگین های ادوب 2014 Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle

مجموعه پلاگین 2014 Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle برای نسخه CS5 و CS6 نسخه مکینتاش جمع آوری شده که برای استفاده شما عزیزان بر روی سایت قرار گرفت . این نسخه پلاگین ها مورد تایید اکثریت علاقمندان به طراحی و گرافیست ها قرار گرفته است . در مجموعه Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle آخرین و جدید ترین نسخه های پلاگین های پرکاربرد و معروف شرکت ادوب قرار دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم . هر یک از پلاگین های مجموعه Mega Plug-Ins Bundle ویژگی های خاص خود را دارد و می تواند به شما کمک کند تا به خواسته خود برسید . 

پلاگین های موجود در مجموعه Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle :

Boris: BOFX10.0.1: Boris FX 10 64 Bit.mpkg install.txt xf-bfx10.app Boris Continuum Complete v. E 8.0.0 for After Effects with [K]rack: BCC 3D Objects 64Bit BCC 8.0.0 Adobe CS5, CS5.5 Installer.mpkg BCC8_AE_8Bit_64 BCC8_AE_16Bit_64 BCC8_AE_Float_64 Installation Instructions.rtf Final Effects Complete 6: FEC 6 [k].app FEC 6.0.0 AE_CS5 Installer.mpkg DigiEffects: _Serials.rtf AgedFilm_OSXv1.app Atmosphere_OSXv1.app CameraMapper_OSXv1.app Damage_v2_OSX.app FalloffLighting_OSX.app GridIron Nucleo Pro 3: _crack: Crack Notes.rtf NucleoPro 3.0.1 x64Crack.app Nucleo Pro 3 User Guide.pdf NucleoPro3.mpkg Machine Wash Deluxe v1.0: MWD_64_Installer.app U Read Me.rtfd Nik Software Complete Collection for Lightroom: Color Efex 3.0 Setup.app Dfine 2.0 Setup.app Nik Software Viveza 2.001: Viveza 2.001 [azr+ patcher].app Viveza 2.pkg Serials.rtf Sharpener Pro 3.0 Setup.app Silver Efex Pro Setup.app RE-Vision: _RE-Vision SNs.rtf DENoise2.01Installer.app FieldsKit3.02Installer.app PVFeather1.51Installer.app REFill2.01AEInstaller.app REFlex4.03Installer.app REMap2.12Installer.app RSMB4.02AEInstaller.app ShadeShape4.01AEInstaller.app SmoothKitAE3.01bInstaller.app Twixtor5.04Installer.app VideoGogh3.53Installer.app Red Giant: CORE Keygen.app InstantHD: _InstantHD SN.rtf Magic Bullet Instant HD 1.2.mpkg PluralEyes_Mac_3.1.0.dmg Presets: EEscobar_IndieFilm.mpkg EEscobar_IndieFilmII.mpkg Harry FrankΓÇÖs Cinematic Flares for Knoll Light Factory.mpkg Nick Campbell’s Vintage Film for Looks.mpkg RED.GIANT.ALL.GURU-1.PRESETS: PRESETS for Knoll Light Factory: Harry Franks Cinematic Flares for Knoll Light Factory: Harry Franks Cinematic Flares for Knoll Light Factory.doc How To Load Presets.pdf Lens Preview Guide.pdf lens.flv Presets: HF Cinematic Flares for KLF:

PRESETS for Looks: Previews/ Awesome Looks by Brent Pierce Eric Escobars Indie Film for Looks Indie Film II by Eric Escobar INSTALL.TXT Sports Film Looks Stu Maschwitzs Rebel Epic for Looks Vintage Film By Nick Campbell Weddings & Events by S Walker PRESETS for Trapcode Particular PRESETS for Trpcode Shine Presto_Mac.dmg Red Giant Suite: Effects Suite 11.0.0 Installer.app Keying Suite 11.0.1 Installer.app Magic Bullet Suite 11.4.1.app Trapcode Suite 12.1.0 Installer.app Scripts: AE Scripts: AutoOrientCamera.jsx Ease and Wizz 2.0: Ease and Wizz read me.pdf Ease and wizz.jsx easingExpressions: Magnum-The Edit Detector 2.jsx Separate_RGB: INSTALL READ ME.txt Native After Effects Plugin: SepRGB_Windows.rar SepRGB.plugin Pixel Bender Plugin for Flash and AE: for After Effects: RGB_Separation.pbk for Flash: Sep_RGB_Flash.pbk ShakeTracker2AE.jsx spellCheck_v2.3 trajectory.jsx VideoPreviewThrottle.jsx Aescripts Bad TV v2.0: BadTV.mpkg crack: BadTV64.plugin Aescripts Illumination v1.0: BR_Illumination.jsxbin Illumination.pdf license.txt Aescripts TVPixel v1.0.0 CS4 CS5 (Team V-1.R): Crack: TVPixel.plugin TVPixel.mpkg Plexus 1.4.5 (k’d): Plexus 1.4.5 from website: Mac OSX (Lion or older): Plexus.mpkg Mac OSX (Mountain Lion): For Mountain Lion.rtf Plexter64.plugin Plexus64.plugin Plexus1.4.4 (use this for crack): Plexter64.plugin Plexus64.plugin READ ME FIRST!.rtf TV_Distortion_Bundle_v1.1: BadTVx64.plugin DataGlitch.plugin DataGlitch64.plugin Separate_RGB_v2.6: INSTALL READ ME.txt Native After Effects Plugin: SepRGB.plugin Pixel Bender Plugin for Flash and AE: for After Effects: RGB_Separation.pbk for Flash: Sep_RGB_Flash.pbk Tiffen 64 Bits: [k]: fxtool.app info.rtf DFT Composite Suite Pro for After Effects (64 Bit).pkg DFT Power Matte v2.0 for After Effects (64 Bit).pkg DFT Power Stroke v1.0 for After Effects (64 Bit).pkg DFT zMatte v3.0 for After Effects (64 Bit).pkg Video Copilot: Element 3D: Element 3D 6 packages OBJ and FBX files.zip ElementInstaller.app Plugin: E3D10345_32bit_byMrStock.zip E3D10345_32bit_forCS3.CS4.zip E3Dkey+crackedplugbyMrSpock: Element 3D Keygen.app Element.plugin E3Dkey+crackedplugbyMrSpock.rar ElementInstaller 1.0.345.dmg readme first.txt ProShadersInstaller.app Optical Flares 1.2: Crack instructions..rtf LicfileGen.exe Optical Flares: Optical Flares Presets: Custom Objects Lens Flares: _Custom Presets: Light Motion Graphics Natural Flares Pro Presets Optical Flares Textures: Elements Glass OpticalFlares.plugin Optical Flares v1.2 [k].app Sure Target 2: Mac 32-bit: SureTarget.plugin Mac 64-bit: SureTarget.plugin Twitch ?: AE Twitch Presets: 32 Bit: __-Twitch-__ 64 Bit: __-Twitch-__ Installation.htm Readme.txt Twitch Plugin: 32 Bit: Twitch.aex 64 Bit: twitch.aex Installation.htm Twitch Sound FX twitch_ae.key Twitch 1.1 x64: AE Twitch Presets: __-Twitch-__ Installation.htm Preset Gallery Twitch Plug-in: twitch_ae.key twitch.plugin Twitch Sound FX VC Reflect: Mac Plug-in 32-bit: VCReflect.plugin Mac Plug-in 64-bit: VCReflect.plugin

  

 سیستم عامل مورد نیاز : مکینتاش

ضمنا نسخه ویندوز این مجموعه را هم می توانید در این لینک دریافت نمایید .

دانلود پلاگین های ادوب 2014 Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle از دانلود فارسی

لینک دانلود