دانلود پلاگین های ادوب 2014 Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle

مجموعه پلاگین 2014 Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle برای نسخه CS5 و CS6 نسخه مکینتاش جمع آوری شده که برای استفاده شما عزیزان بر روی سایت قرار گرفت . این نسخه پلاگین ها مورد تایید اکثریت علاقمندان به طراحی و گرافیست ها قرار گرفته است . در مجموعه Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle آخرین و جدید ترین نسخه های پلاگین های پرکاربرد و معروف شرکت ادوب قرار دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم . هر یک از پلاگین های مجموعه Mega Plug-Ins Bundle ویژگی های خاص خود را دارد و می تواند به شما کمک کند تا به خواسته خود برسید .

 

پلاگین های موجود در مجموعه Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle :

Boris:
BOFX10.0.1:
Boris FX 10 64 Bit.mpkg
install.txt
xf-bfx10.app
Boris Continuum Complete v. E 8.0.0 for After Effects with [K]rack:
BCC 3D Objects 64Bit
BCC 8.0.0 Adobe CS5, CS5.5 Installer.mpkg
BCC8_AE_8Bit_64
BCC8_AE_16Bit_64
BCC8_AE_Float_64
Installation Instructions.rtf
Final Effects Complete 6:
FEC 6 [k].app
FEC 6.0.0 AE_CS5 Installer.mpkg
DigiEffects:
_Serials.rtf
AgedFilm_OSXv1.app
Atmosphere_OSXv1.app
CameraMapper_OSXv1.app
Damage_v2_OSX.app
FalloffLighting_OSX.app
GridIron Nucleo Pro 3:
_crack:
Crack Notes.rtf
NucleoPro 3.0.1 x64Crack.app
Nucleo Pro 3 User Guide.pdf
NucleoPro3.mpkg
Machine Wash Deluxe v1.0:
MWD_64_Installer.app
U Read Me.rtfd
Nik Software Complete Collection for Lightroom:
Color Efex 3.0 Setup.app
Dfine 2.0 Setup.app
Nik Software Viveza 2.001:
Viveza 2.001 [azr+ patcher].app
Viveza 2.pkg
Serials.rtf
Sharpener Pro 3.0 Setup.app
Silver Efex Pro Setup.app
RE-Vision:
_RE-Vision SNs.rtf
DENoise2.01Installer.app
FieldsKit3.02Installer.app
PVFeather1.51Installer.app
REFill2.01AEInstaller.app
REFlex4.03Installer.app
REMap2.12Installer.app
RSMB4.02AEInstaller.app
ShadeShape4.01AEInstaller.app
SmoothKitAE3.01bInstaller.app
Twixtor5.04Installer.app
VideoGogh3.53Installer.app
Red Giant:
CORE Keygen.app
InstantHD:
_InstantHD SN.rtf
Magic Bullet Instant HD 1.2.mpkg
PluralEyes_Mac_3.1.0.dmg
Presets:
EEscobar_IndieFilm.mpkg
EEscobar_IndieFilmII.mpkg
Harry FrankΓÇÖs Cinematic Flares for Knoll Light Factory.mpkg
Nick Campbell’s Vintage Film for Looks.mpkg
RED.GIANT.ALL.GURU-1.PRESETS:
PRESETS for Knoll Light Factory:
Harry Franks Cinematic Flares for Knoll Light Factory:
Harry Franks Cinematic Flares for Knoll Light Factory.doc
How To Load Presets.pdf
Lens Preview Guide.pdf
lens.flv
Presets:
HF Cinematic Flares for KLF:

PRESETS for Looks:
Previews/
Awesome Looks by Brent Pierce
Eric Escobars Indie Film for Looks
Indie Film II by Eric Escobar
INSTALL.TXT
Sports Film Looks
Stu Maschwitzs Rebel Epic for Looks
Vintage Film By Nick Campbell
Weddings & Events by S Walker
PRESETS for Trapcode Particular
PRESETS for Trpcode Shine
Presto_Mac.dmg
Red Giant Suite:
Effects Suite 11.0.0 Installer.app
Keying Suite 11.0.1 Installer.app
Magic Bullet Suite 11.4.1.app
Trapcode Suite 12.1.0 Installer.app
Scripts:
AE Scripts:
AutoOrientCamera.jsx
Ease and Wizz 2.0:
Ease and Wizz read me.pdf
Ease and wizz.jsx
easingExpressions:
Magnum-The Edit Detector 2.jsx
Separate_RGB:
INSTALL READ ME.txt
Native After Effects Plugin:
SepRGB_Windows.rar
SepRGB.plugin
Pixel Bender Plugin for Flash and AE:
for After Effects:
RGB_Separation.pbk
for Flash:
Sep_RGB_Flash.pbk
ShakeTracker2AE.jsx
spellCheck_v2.3
trajectory.jsx
VideoPreviewThrottle.jsx
Aescripts Bad TV v2.0:
BadTV.mpkg
crack:
BadTV64.plugin
Aescripts Illumination v1.0:
BR_Illumination.jsxbin
Illumination.pdf
license.txt
Aescripts TVPixel v1.0.0 CS4 CS5 (Team V-1.R):
Crack:
TVPixel.plugin
TVPixel.mpkg
Plexus 1.4.5 (k’d):
Plexus 1.4.5 from website:
Mac OSX (Lion or older):
Plexus.mpkg
Mac OSX (Mountain Lion):
For Mountain Lion.rtf
Plexter64.plugin
Plexus64.plugin
Plexus1.4.4 (use this for crack):
Plexter64.plugin
Plexus64.plugin
READ ME FIRST!.rtf
TV_Distortion_Bundle_v1.1:
BadTVx64.plugin
DataGlitch.plugin
DataGlitch64.plugin
Separate_RGB_v2.6:
INSTALL READ ME.txt
Native After Effects Plugin:
SepRGB.plugin
Pixel Bender Plugin for Flash and AE:
for After Effects:
RGB_Separation.pbk
for Flash:
Sep_RGB_Flash.pbk
Tiffen 64 Bits:
[k]:
fxtool.app
info.rtf
DFT Composite Suite Pro for After Effects (64 Bit).pkg
DFT Power Matte v2.0 for After Effects (64 Bit).pkg
DFT Power Stroke v1.0 for After Effects (64 Bit).pkg
DFT zMatte v3.0 for After Effects (64 Bit).pkg
Video Copilot:
Element 3D:
Element 3D 6 packages OBJ and FBX files.zip
ElementInstaller.app
Plugin:
E3D10345_32bit_byMrStock.zip
E3D10345_32bit_forCS3.CS4.zip
E3Dkey+crackedplugbyMrSpock:
Element 3D Keygen.app
Element.plugin
E3Dkey+crackedplugbyMrSpock.rar
ElementInstaller 1.0.345.dmg
readme first.txt
ProShadersInstaller.app
Optical Flares 1.2:
Crack instructions..rtf
LicfileGen.exe
Optical Flares:
Optical Flares Presets:
Custom Objects
Lens Flares:
_Custom Presets:
Light
Motion Graphics
Natural Flares
Pro Presets
Optical Flares Textures:
Elements
Glass
OpticalFlares.plugin
Optical Flares v1.2 [k].app
Sure Target 2:
Mac 32-bit:
SureTarget.plugin
Mac 64-bit:
SureTarget.plugin
Twitch ?:
AE Twitch Presets:
32 Bit:
__-Twitch-__
64 Bit:
__-Twitch-__
Installation.htm
Readme.txt
Twitch Plugin:
32 Bit:
Twitch.aex
64 Bit:
twitch.aex
Installation.htm
Twitch Sound FX
twitch_ae.key
Twitch 1.1 x64:
AE Twitch Presets:
__-Twitch-__
Installation.htm
Preset Gallery
Twitch Plug-in:
twitch_ae.key
twitch.plugin
Twitch Sound FX
VC Reflect:
Mac Plug-in 32-bit:
VCReflect.plugin
Mac Plug-in 64-bit:
VCReflect.plugin

 

 

 سیستم عامل مورد نیاز : مکینتاش

ضمنا نسخه ویندوز این مجموعه را هم می توانید در این لینک دریافت نمایید .

دانلود پلاگین های ادوب 2014 Adobe CS6-CS5 Mega Plug-Ins Bundle از دانلود فارسی

لینک دانلود