دانلود پک Far Cry 4 Hurk Deluxe Pack Addon برای کامپیوتر

در میان رشته کوهای هیمالیا شهری به نام Kyrat قرار گرفته است . شهری با فرهنگ سنتی و در گیر خشونت . شما در نقش Ajay Ghale می باشید و به این شهر مسافرت کرده اید تا به آخرین درخواست مادر خود قبل از مرگ مبنی بر پخش کردن خاکستر او در محل تولد اقدام کنید . ولی به محض ورود متوجه درگیرات داخلی بین رژیم دیکتاتوری به فرماندهی Pagan Min می شوید . سبک بازی Far Cry 4 به صورت اکشن , ماجرایی می باشد شما باید در محیط بازی رفته و برای لحظه به لحظه ی آن و خطرات احتمالی برنامه ریزی کنید . به تازگی پک جدیدی به نام Far Cry 4 Hurk Deluxe Pack Addon منتشر شده است که شامل محتویات زیر می باشد .

The Hurk Deluxe Pack contains:
5 Missions:
• Hurk’s Redemption: Save Hurk from imprisonment in 3 action-packed single-player missions
• Blood Ruby Mission: Pagan Min’s forces have discovered a rare gemstone, the Blood Ruby. Head for the mine and recover the stone.
• Yak Farm Mission: Save a Yak farm from a raid by Pagan Min’s forces

5 Weapons:
• Harpoon Gun “The Impaler”
• Arena Machete
• Driller PKM Gun
• Sandman 1911 Pistol
• Elephant Double-Barrel Rifle

لینک دانلود