تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

كتاب موبايل با فرمت جاوااشعار مهدی اخوان ثالث

نرم افزار کتاب جاوای اشعار شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث . این کتاب با فرمت جاوا ارائه شده و تمام گوشی هایی که جاوا رو پشتیبانی می کنند می تونند از این اشعار بهره ببرند .

فریاد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي جانسوز/هر طرف مي سوزد اين آتش/پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود


من به هر سو مي دوم گريان/در لهيب آتش پر دود/وز ميان خنده هايم تلخ/و خروش گريه ام ناشاد/از دورن خسته ي سوزان/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! ي فرياد/خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي بي رحم/همچنان مي سوزد اين آتش/نقشهايي را كه من بستم به خون دل/بر سر و چشم در و ديوار/در شب رسواي بي ساحل/واي بر من ، سوزد و سوزد/غنچه هايي را كه پروردم به دشواري/در دهان گود گلدانها/روزهاي سخت بيماري/از فراز بامهاشان ، شاد/دشمنانم موذيانه خنده هاي فتحشان بر لب/بر من آتش به جان ناظر/در پناه اين مشبك شب/من به هر سو مي دوم/گريان ازين بيداد/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! اي فرياد/واي بر من ، همچنان مي سوزد اين آتش/آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان/و آنچه دارد منظر و ايوان/من به دستان پر از تاول/اين طرف را مي كنم خاموش/وز لهيب آن روم از هوش/ز آندگر سو شعله برخيزد ، به گردش دود/تا سحرگاهان ، كه مي داند كه بود من شود نابود/خفته اند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر/صبح از من مانده بر جا مشت خاكستر/واي ، آيا هيچ سر بر مي كنند از خواب/مهربان همسايگانم از پي امداد ؟/سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! اي فرياد


لینک دانلود