تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

كتاب موبايل با فرمت جاوااشعار مهدی اخوان ثالث

نرم افزار
کتاب جاوای اشعار شاعر بزرگ معاصر
مهدی اخوان ثالث . این کتاب با
فرمت جاوا ارائه شده و تمام گوشی هایی که جاوا رو پشتیبانی می کنند می
تونند از این اشعار بهره ببرند .

فریاد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي جانسوز/هر طرف مي سوزد اين آتش/پرده ها و
فرشها را ، تارشان با پود

من به هر سو مي دوم گريان/در لهيب آتش پر دود/وز
ميان خنده هايم تلخ/و خروش گريه ام ناشاد/از دورن خسته ي سوزان/مي كنم
فرياد ، اي فرياد ! ي فرياد/خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي بي رحم/همچنان مي
سوزد اين آتش/نقشهايي را كه من بستم به خون دل/بر سر و چشم در و ديوار/در
شب رسواي بي ساحل/واي بر من ، سوزد و سوزد/غنچه هايي را كه پروردم به
دشواري/در دهان گود گلدانها/روزهاي سخت بيماري/از فراز بامهاشان ،
شاد/دشمنانم موذيانه خنده هاي فتحشان بر لب/بر من آتش به جان ناظر/در پناه
اين مشبك شب/من به هر سو مي دوم/گريان
ازين بيداد/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! اي فرياد/واي بر من ، همچنان مي
سوزد اين آتش/آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان/و آنچه دارد منظر و ايوان/من
به دستان پر از تاول/اين طرف را مي كنم خاموش/وز لهيب آن روم از هوش/ز
آندگر سو
شعله برخيزد ، به گردش دود/تا سحرگاهان ، كه مي داند كه بود من
شود نابود/خفته اند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر/صبح از من مانده بر
جا مشت خاكستر/واي ، آيا هيچ سر بر مي كنند از خواب/مهربان همسايگانم از پي
امداد ؟/سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! اي فرياد

لینک دانلود