لینک دانلود فصل 36 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 36 مستند PBS Nova

قسمت 1 – Arctic Dinosaurs

قسمت 2 – Space Shuttle Disaster

قسمت 3 – Parallel Worlds, Parallel Lives

قسمت 4 – Hunting the Hidden Dimension

قسمت 5 – Alien from Earth

قسمت 6 – The Bible’s Buried Secrets

قسمت 7 – Ocean Animal Emergency

قسمت 8 – Is There Life on Mars?

قسمت 9 – The Big Energy Gamble

==============================

قسمت 10 – The Incredible Journey of the Butterflies

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

==============================

قسمت 11 – The Spy Factory

قسمت 12 – Rat Attack

قسمت 13 – Extreme Ice

قسمت 14 – Last Extinction

قسمت 15 – Doctors’ Diaries, Part One

قسمت 16 – Doctors’ Diaries, Part Two

قسمت 17 – Musical Minds