تبلیغات
تبلیغات

دانلود مجموعه کتابهای Linux and Unix

مجموعه جامع از کتاب های Linux and Unix امروزه سیستم عامل لینوکس به عنوان امنترین بستر برای طراحان و مدیران کامپیوتری می باشد . این سیستم عامل می تواند کمک شایانی به برنامه نویسان قدر بکند تا ایده های خود را به راحتی پیاده سازی کنند و به بستری امن مبدل شود . این سیستم عامل به دلیل امنیت بالای خود توانسته طرفداران زیادی را از سمت ویندوز به سوی خود جلب کند .

این مجموعه حاوی موارد زیر می باشد :

Apress Beginning Linux
Command Line.pdf
Apress.Beginning.Ubuntu.Linux.3rd.Edition.Jun.2008.pdf
Apress.Beginning.Ubuntu.Server.Administration.From.Novice.To.Professional.RETAiL.eBOOk-sUppLeX.pdf
Apress.Expert.Shell.Scripting.Jan.2009.pdf
Automating Linux and Unix System Administration darksiderg.pdf
Automating Linux Unix.pdf
Beginning the Linux Command Line darksiderg.pdf
Beginning shell scripting.pdf
Burtch – Linux Shell Scripting with Bash (2004).pdf
C Programming in Linux.pdf
Designing and Implementing Linux Firewalls and QoS.pdf
Expert Shell Scripting darksiderg.pdf
Expert.Shell.Scripting.pdf
Hagen – The Definitive Guide to GCC 2e (Apress, 2006).pdf
John Wiley – Redhat Linux Networking and System Administration 3rd Edition.pdf
Krause – Foundations of GTK Development (Apress, 2007).pdf
l-lpic1-v3-103-1-pdf.pdf
Linux 2009 Edition.pdf
Linux Administration – A Beginner’s Guide Fifth Edition.pdf
Linux Administration Handbook 2nd Ed darksiderg.pdf
Linux Bible 2009 Edition darksiderg.pdf
Linux Firewalls Attack Detection and Response with Iptables, PSAD, and
Fwsnort.pdf
Linux Journal – October 2008.pdf
Linux Journal Issue #181 – May 2009 True PDF (Malestrom).pdf
Linux Network Administration.pdf
Linux Socket Programming By Example.pdf
Linux The Complete Reference.6th.Edition(Nov.2007).pdf
Linux.System.Programming.pdf
Love – Linux System Programming (O’Reilly, 2007).pdf
LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide, 2nd Edition.pdf
mastering-unix-shell-scripting.9780471218210.21259.pdf
Matthew – Beginning Linux Programming 4e (Wrox, 2007).pdf
Michael – Mastering UNIX Shell Scripting (Wiley, 2003).pdf
Mitchell – Advanced Linux Programming (New Riders, 2001).pdf
Molkentin – The Book of Qt 4 – The Art of Building Qt Applications (No Starch
Press, 2007).pdf
O’Reilly – Linux in a Nutshell 6th Edition (2009).pdf
OpenSUSE 11.0 and SUSE Linux Enterprise Server Bible.pdf
OReilly.Linux.Networking.Cookbook.Nov.2007.pdf
Packt.Publishing.Linux.Thin.Client.Networks.Design.and.Deployment.Aug.2007.pdf
Pro Linux System Administration darksiderg.pdf
Professional LAMP – Linux, Apache, MySQL, & PHP5 Web Development (2006).pdf
Professional Linux Kernel Architecture.pdf
QUE – Practical Linux 2000.pdf
Red Hat Linux Networking And System Administration (2002).pdf
Red Hat Linux Security and Optimization.pdf
Sams – Redhat Enterprise Linux Administration Unleashed.pdf
Sybex – LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide.pdf
TCPIP Architecture, Design and Implementation in Linux darksiderg.pdf
UNIX Filesystems – Evolution, Design, & Implementation (2003).pdf
UNIX System Administration – A Beginner’s Guide (2002).pdf
Wall – Linux Programming Unleashed (SAMS, 1999).pdf
Wiley.Linux.Command.Line.and.Shell.Scripting.Bible.May.2008.pdf
wiley.suse.linux.toolbox.1000.plus.commands.for.opensuse.and.suse.linux.enterprise.dec.2007.pdf
Wrox.Beginning.Linux.Programming.4th.Edition.Nov.2007-BBL.pdf

 

دانلود مجموعه کتابهای Linux and Unix با لینک مستقیم از سایت دانلود فارسی

لینک دانلود