تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

نرم افزار قانون همراه شامل کليه قوانين حقوقي و کيفري به صورت جاوا

نرم افزار قانون همراه شامل کليه قوانين حقوقي و کيفري به صورت جاوا  نسخه نهايي قوانين مدني ( شامل سه جلد : جلد اول اموال ، جلد دوم : اشخاص ، جلد سوم ادله اثبات دعوي ، آئين دادرسي و اجراي احکام مدني ، امور حسبي و خانواده ، وکال ، اجاره ، تجارت ، کار و تامين اجتماعي ، بيمه ، اوقاف و قوه قضائيه) بطور کامل

بسته کيفري :الف –
آئين دادرسي کيفري شامل: قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،
قانون تشکيل دادگاه ها

ب – قانون مجازات اسلامي ، اجراي محکوميت هاي مالي ، تشديد مجازات ها ، ديوان کيفر
، انتقال مال غير ، مواد مخدر ، استرداد مجرمين ، تعزيرات حکومتي ، کنوانسيون توکيو
، آئين نامه اجرايي زندان ها ، قاچاق
داشتن اين قوانين در موبايل ميتواند در برخي اوقات راهنماي ما باشند . شما هم اکنون میتوانید این نرم افزار را برای موبایل از وبسایت دانلود فارسی دریافت نمایید .

Vakil_Yar_Hamrah.Download.ir

نرم افزار قانون همراه شامل کليه قوانين حقوقي و کيفري به صورت جاوا

لینک دانلود