نرم افزار s Cool Diary – نرم افزار با فرمت جاوا

توسط اين نرم افزار خواهيد توانست بر روي كارهاي شخصي خود توسط گوشي مديريت و برنامه ريزي داشته باشيد. نرم افزار مربوطه تحت فرمت جاوا مي باشد.
 
لینک دانلود