تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار جلوگیری از اتصال وسایل به کامپیوتر DeviceLock

شاید تا به حال شده باشد تا درگاه USB سیستم خود را قفل کنید تا کاربران نتوانند کابل و یا فلش را به سیستم متصل کنند . با استفاده از نرم افزار DeviceLock میتوانید پورت های ورودی به سیستم خود را به صورت کامل مدیریت کنید . اتصال پورت های شبکه و مدیریت دستگاه هاِ متصل به USB را به صورت کامل و سطح دسترسی کاربران به پورت ها را مشخص میکنید . دستگاه های متصل شده را میتوان به پرینترها ، کابل های موبایل ، فلش ها ، کابل های شبکه ، سی دی رام ، … استفاده میشود . از این نرم افزار بیشتر از کافی نت ها و شبکه های تحت حفاظت استفاده میشود . ویژگی های نرم افزار DeviceLock :– کنترل کامل پورت های سیستم– کنترل پورت شبکه– کنترل پورت های USB– زبان انگلیسی– بلوک کردن و یا اجازه دادن به کاربران خاص بر اساس انواع داده ها ، رابط ، پروتکل های شبکه و یا انواع دستگاه ها تجزیه و تحلیل محتوای مبتنی بر نظارت بر داده هاارائه دسترسی موقت به USB بدون اتصال به شبکهمحافظت در برابر کاربران با امتیاز مدیر محلیمحافظت از دیسک از فرمت کردن اتفاقی یا عمدیکنترل با مدیریت متمرکز به دست آوردن یک ورود کامل از پورت و دستگاه– کنترل دسترسی به کاربران و یا گروه Wi-Fi and Bluetooth adapters, PDAs, CD-ROM, floppy disks و دیگر رسانه های جداشدنیگزینه ی مجوز در هر ترکیبی برای مقابله با چالش های خدمات امنیت اطلاعات 

DeviceLock

لینک دانلود