تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار حل عمومی مسائل المان محدود MSC Marc 2016

نرم افزار حل عمومی مسائل المان محدود MSC Marc 2016 ، یک نرم افزار قدرتمند و کاملا مهندسی که راه حل تجزیه غیر خطی و تحلیل المان محدود قدرتمند به دقت شبیه سازی رفتار محصول تحت سناریوهای بارگذاری استاتیک ، پویا و چند فیزیکی را در اختیار شما قرار می دهد . تطبیق پذیری مارک در مدل سازی رفتار غیرخطی مواد و شرایط محیطی گذرا آن را ایده آل برای حل مشکلات طراحی پیچیده خود فراهم می کند . MSC Marc 2016 محصولی از کمپانی MSC Software می باشد که به تازگی برای سیستم عامل های ویندوز منتشر شده است . MSC Marc 2016 در رابطه با Adams 2016 به خوبی کار می کند و یک راه حل جدید به سیستم است که هر دو تجزیه و تحلیل ساختاری غیر خطی نیاز به قدرت مارک و دینامیک غیر خطی چند بدن (MBD) است که توسط آدامز فراهم می شود . عملکرد محاسباتی در نرم افزار MSC Marc با استفاده از موازی CASI حل تکراری جدید بهبود یافته است . در مارک 2014.2  واردات از مدل CAD اصلاح شده است و قطع قابلیت های قبلی وجود دارد . نرم افزار MSC Marc برای تجزیه و تحلیل غیر خطی ، ارائه جامع ، طرح راه حل قوی برای حل مشکلات پوشا کل طول عمر محصول از جمله شبیه سازی فرایند تولید ، تجزیه و تحلیل عملکرد طراحی ، عملکرد بار خدمات و تجزیه و تحلیل شکست بهینه سازی شده است . MSC Marc 2016 برای تجزیه و تحلیل غیر خطی ، ارائه جامع طرح راه حل قوی برای حل مشکلات پوشا کل طول عمر محصول بهینه سازی شده است از جمله تولید شبیه سازی فرایند ، تجزیه و تحلیل عملکرد طراحی ، عملکرد بارگیری خدمات و تجزیه و تحلیل شکست که می توان به آن ها اشاره کرد .

 

 

ویژگی های نرم افزار MSC Marc 2016 :

– تجزیه و تحلیل غیر خطی شامل تمام اشکال غیرخطی (مواد ، هندسی ، شرط مرزی از جمله تماس )

تجزیه و تحلیل حرارتی

تجزیه و تحلیل ترمومکانیکی همراه

– تجزیه و تحلیل الکترومغناطیس

تجزیه و تحلیل پیزوالکتریک

– تجزیه و تحلیل برق-حرارتی-مکانیکی

– تجزیه و تحلیل الکترواستاتیک و مغناطیسی همراه با پاسخ سازه

تجزیه و تحلیل فرآیندهای تولید مثل شکل دهی ورق ، هیدروفرمینگ ، اکستروژن ، قالب گیری ضربه ، جوش ، رفع ، درمان ، برش و غیره

ایده آل برای تولید کنندگان محصول

شبیه سازی انواع غیرخطی، یعنی هندسی، مواد و غیر خطی شرایط مرزی، از جمله تماس

ارای قابلیت های قوی شبیه سازی ساخت و شبیه سازی تست محصول، با توانایی پیش بینی آسیب ، شکست و انتشار ترک

MSC Marc 2016

لینک دانلود