تبلیغات
تبلیغات

فیلم آموزشی SolidWorks 2015 from scratch to expert Level

SolidWorks 2015 from scratch to expert Level فیلم آموزشی محصول کمپانی معروف Udemy میباشد .آنچه در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت:کارهایی که می توانید با SolidWorks انجام دهیم 1. می توانید قطعات جدیدی را تشکیل دهید ، آنها را جمع آوری کرده و سپس برای قطعات یا مجامع نقشه هایی بسازید . 2. علاوه بر این می توانید بخشی را به یک قسمت اختصاص دهید و خصوصیات حجم انبوه آن را بدست آورید . 3. شما می توانید در شرایط مختلف بارگذاری ، بخشی یا مونتاژ پیچیدگی متوسط را آزمایش کنید . شما می توانید تجزیه و تحلیل کنید که قسمت تحت چه نیرویی خم می شود ، چه مقدار نیرو تحمل می کند و از این رو طراحی ما را برای حداقل مواد مورد نیاز برای هر نوع بارگیری خاص بهینه می کند . 4. شما می توانید ببینید که چگونه مایعات از طریق بخشی یا مونتاژ بخشی با استفاده از SolidWorks FloXpress جریان می یابند . 5. به غیر از این ، شما می توانید رفتار استرس یک قسمت حساس در حرکت را تجزیه و تحلیل کنید ، عملکردهای مختلف دینامیکی یک قسمت را در حرکت محاسبه کنید . 6. شما می توانید با استفاده از CircuitWorks که مانند یک مدار واقعی است ، مدل هایی از مدارهای چاپی مدار (PCB) ایجاد کنید . 7. با مشخص کردن هزینه های مواد استفاده شده و فرآیندهای اعمال شده می توانید از SolidWorks Costing برای تهیه هزینه های تولید استفاده کنید . 8- با استفاده از Checker Design SolidWorks ، می توانید معیارهای ابعاد ، قلم ها ، مواد ، اسکچ ها و سایر عناصر طراحی را بر خلاف معیارهای طراحی مشخص بررسی کنید . 9. شما می توانید تأیید کنید که آیا بخشی از آن می تواند با استفاده از DFMXpress ساخته شود یا خیر . 10. مسیری از لوله ها یا کابل های برقی را می توان بین قطعات با استفاده از مسیریابی SolidWorks ساخت . برای یادگیری SolidWorks 2015 from scratch to expert Level دانش پایه در مورد رایانه و نرم افزار SolidWorks 2015 یا نسخه بالاتر نیاز است . SolidWorks 2015 from scratch to expert Level راه حل طراحی قدرتمند 3D برای ایجاد سریع قطعات ، مجامع و نقشه های 2 بعدی با حداقل آموزش میباشد .  
نام: SolidWorks 2015 from scratch to expert Level
حجم فایل: 5.6 گیگابایت
شرکت سازنده: Udemy
تاریخ انتشار: 2019
کیفیت: 720
زبان: انگلیسی
ژانر: آموزشی
منتشر کننده: Udemy
رمز فایل: www.download.ir

SolidWorks 2015 from scratch to expert Level

What you'll learn


What we can do with SolidWorks 1. We can make up new parts, assemble them and then create drawings for the parts or the assemblies. 2. Further we can assign material to a part and get its mass-volume properties. 3. We can test a part or an assembly of moderate complexity under various loading conditions. We can analyze how much the part will bend under what force, how much force it will bear and hence optimize our design for least material required for any specific loading requirement. 4. We can see how the fluid flows through a part or an assembly of part using SolidWorks FloXpress. 5. Other than this, we can analyze the stress behavior of a critical part in motion, calculate various dynamic functions of a part in motion. 6. You can create models of Printed Circuit Boards (PCB) using CircuitWorks which function like a real circuit. 7. You can use SolidWorks Costing to work out the cost of production by specifying the costs of materials used and processes applied. 8. Using SolidWorks Design Checker, you can check dimensioning standards, fonts, materials, sketches and other design elements as against the specified design criteria. 9. You can verify whether can part can be manufactured or not using DFMXpress. 10. A path of pipes, tubes or electrical cables can be built between components using SolidWorks Routing.

لینک دانلود