دانلود بازی Interactivity: The Interactive Experience-PLAZA
Update

Interactivity: The Interactive Experience روایتی است که در آن نشان داده می شود که زندگی ما چگونه توسط بازی های ویدئویی تحت تاثیر و تعامل قرار گرفته است و دارای بخش های جالب و گاهی خنده دار می باشد . طی سالها مهندسان سعی در این داشته اند تا در بازی های ویدئویی محصولی تولید کنند تا همواره مرز بین زندگی واقعی و زندگی درون بازی ویدئویی را کوتاه تر کنند . در بازی Interactivity: The Interactive Experience شما می توانید این تجربه را داشته باشید که در یک بازی ویدئویی این مرز را از بین ببرید و در این بازی ماجرایی…

ادامه مطلب / دانلود