دانلود نرم افزار Mytoolsoft File Renamer v1.8.7 – win
Update

Mytoolsoft File Renamer، با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های چندگانه را به صورت دسته ای تغییر نام دهید. عملیات آسان دو مرحلهای برای تکمیل ارائه یک استراتژی مختلف مانند: تغییر نام به شماره سفارش، جایگزین بخش های نام فایل، اضافه کردن پیشوند و پسوند، تغییر پسوند، تبدیل موردی، تغییر نام توسط برچسب های MP3، تغییر نام توسط اطلاعات EXIF و غیره با ارائه ویژگی های بسیاری توسط این نرم افزار انجام می پذیرد. قبل از تغییر نام آنها به راحتی تمام فایل های خود را پیش نمایش دهید. شما می توانید پرونده را تغییر دهید یا استراتژی را…

ادامه مطلب / دانلود