آموزش The Ultimate Photography Courses: Photoshop Pro 100
Update

The Ultimate Photography Courses: Photoshop Pro 100 فیلم آموزشی محصول کمپانی معروف Udemy میباشد . به کمک این مجموعه به یک سازنده بهتر عکاسی در فتوشاپ تبدیل شوید و از ملزومات راهنمای خلاق Photoshop برای تمرین عکاسی استفاده کنید . در The Ultimate Photography Courses: Photoshop Pro 100 عکاسی با ملزومات فتوشاپ آشنا می شوید ، در مورد ناحیه کار ، اصول اولیه اصلاحات فتوشاپ آشنا می شوید و در مورد نحوه کار با ابزارهای انتخاب یاد می گیریم . این کلاس در مورد درک اساسی اساسی فتوشاپ است ، این ابزارهای اساسی را می توان در عکاسی و طراحی گرافیکی به…

ادامه مطلب / دانلود