دانلود فیلم آموزشی Automating Tasks Using MAXScript in 3ds Max
Update

در این دوره آموزشی می آموزید که چگونه برای افزایش بهره وری و سرعت خود برخی از فرآیند ها را به صورت خودکار در 3ds Max به انجام رسانید. در طول این دوره با زبان اسکریپت نویسی درونی 3ds Max به نام MAXScript آشنا می شوید و می آموزید که چگونه به کمک ابزار ها و دانش های مورد آموزش در این دوره فرآیند های خودکار را به مسیر ساخت پروژه خود بیافزایید. از جمله میاحث پوشش داده شده در این دوره می توان به آشنایی با MAXScript، روش های جمع آوری، فرآیند اجرا، حلقه ها، متغییر ها و ساخت…

ادامه مطلب / دانلود