دانلود فیلم آموزشی Animating a Fight Scene in Maya از Pluralsight
Update

در این دوره آموزشی می آموزید که چگونه با استفاده از تکنیک های داینامیک، صحنه ی نبرد انیمیشنی خلق کنید. از همان ابتدا مستقیم وارد ساخت یک صحنه نبرد انیمشنی بین سه شخصیت خواهید شد، اما پیش از آن چند تکنیک پایه ای برای تنظیم زمانبندی و زاویه های دوربین، مورد آموزش قرار می گیرند. در زول دوره به طور ملموسی، چند روش مختلف برای پیش برد پروژه بررسی می شوند. از آن جایی که اجزاء موجود در صحنه های نبرد اغلب دچار صدمه می شوند، به کمک روش های متفاوت از جمله استفاده از اشکال ترکیبی، المان های پویا…

ادامه مطلب / دانلود