دانلود فیلم آموزشی Anger Management and Control
Update

Anger Management and Control فیلم آموزشی است که به شما می آموزد درک کنید که عصبانیت ، انواع مختلف ، و چه عواملی باعث آن می شود . درباره انواع افرادی که عصبانیت آنها به بیرون منفجر می شود بیشتر بدانید . بیاموزید که چگونه برون رفت عصبانیت خود را کنترل کنید و به روشهای بهتری برای برقراری ارتباط نگاه کنید . با افراد دیگری که عصبانی هستند برخورد کنید و برای به دست آوردن نتایج مثبت از عصبانیت خود در مواقع درست استفاده کنید . با قاطعیت و کنترل کردن پیش بروید و برای دستیابی به آنچه نیاز دارید ، مذاکره کنید .  دوره Anger Management…

ادامه مطلب / دانلود