آموزش Ace your career with the Power of Artificial Intelligence
Update

Ace your career with the Power of Artificial Intelligence فیلم آموزشی است که به شما آموزش میدهد بدانید که چگونه فناوری هوش مصنوعی (AI) در بازاریابی دیجیتال کاربرد دارد از مسیر رشد شغلی یک متخصص بازاریابی اینترنتی آگاه باشید درباره تکامل بازار کار در هند که روز به روز به سرعت در حال تغییر است ، بیاموزید درباره چرخه عمر بازاریابی دیجیتال و کاربرد هوش مصنوعی اطلاعات کسب کنید درباره نحوه استفاده از بینش از هوش مصنوعی به تجارت و استراتژی های بازاریابی بیشتر بیاموزید در دوره Ace your career with the Power of Artificial Intelligence داشتن علاقه و اشتیاق به…

ادامه مطلب / دانلود