دانلود بازی کامپیوتر Damned Hours نسخه PLAZA
Update

آیا شجاعت این را دارید که با ارواح روبرو شوید یا با آن ها بازی کنید ؟ ؟شما نقش Annie را بر عهده می گیرید ، روایت این بازی بیش تر با مضامین مرتبط با ارواح آمیخته شده است ،زمانی که همه چیز از کنترل خارج می شود ، Annie باید با ترسناک ترین کابوس هایش روبرو شود .ساعت 3 صبح است سه بار نام عروسکتان را تکرار کنید و سپس بگویید حالا نوبت تو است ،فورا بعد از این جمله تمامی چراغ های خانه خاموش می شوند ، اگرچه می توانید از یک نور ضعیف برای مثال یک چراغ…

ادامه مطلب / دانلود