دانلود نرم افزار Applied Flow Technology ChemPak Viewer v2.0
Update

Applied Flow Technology ChemPak Viewer یک نرم افزار قدرتمند و کم حجم که امکان دسترسی به پایگاه داده های Chempak میدهد . در نرم افزار Applied Flow Technology ChemPak Viewer می توانید بیش از چندین مایع موجود در پایگاه داده یا مونتاژ غیر واکنش مخلوط در یک توده را انتخاب کنید ، تا خواص مایع یا مخلوط برای هر ترکیبی از پارامتر های ورودی در دسترس محاسبه شود . در این نرم افزار کنترل خروجی ، انتخاب آماده پارامتر های خروجی برای نمایش ، نظم و واحد های خود فراهم می کند. ویژگی های نرم افزار Applied Flow Technology ChemPak Viewer : خروجی گرافیکی طیف گسترده…

ادامه مطلب / دانلود

دانلود نرم افزار Applied Flow Technology ChemPak Viewer v2.0
Update

Applied Flow Technology ChemPak Viewer یک نرم افزار قدرتمند و کم حجم که امکان دسترسی به پایگاه داده های Chempak میدهد . در نرم افزار Applied Flow Technology ChemPak Viewer می توانید بیش از چندین مایع موجود در پایگاه داده یا مونتاژ غیر واکنش مخلوط در یک توده را انتخاب کنید ، تا خواص مایع یا مخلوط برای هر ترکیبی از پارامتر های ورودی در دسترس محاسبه شود . در این نرم افزار کنترل خروجی ، انتخاب آماده پارامتر های خروجی برای نمایش ، نظم و واحد های خود فراهم می کند. ویژگی های نرم افزار Applied Flow Technology ChemPak Viewer : خروجی گرافیکی…

ادامه مطلب / دانلود